V zborniku prispevkov konference EDUVision tudi o globalnem uńćenju

Od 1. do 3. decembra je v Ljubljani potekala¬†mednarodna konferenca EDUVision 2016 – Sodobni pristopi pouńćevanja prihajajońćih generacij, namenjena vzgojiteljem, uńćiteljem, raziskovalcem s podrońćja izobraŇĺevanja in ostali zainteresirani javnosti. Konferenca s sloganom ¬ĽPostanimo sprememba, ki jo Ňĺelimo videti v svetu¬ę, je med drugim naslovila tudi temo¬†pouńćevanja za okolje in trajnostni razvoj.¬†

DruŇ°tvo Humanitas je sodelovalo na okrogli mizi “Vzgoja za trajnostni razvoj v Ň°olskem vsakdanu”,¬†prispevek Tine Trdin o izkuŇ°njah, nańćinih in dobrih praksah globalnega uńćenja v Ň°olah pa si na na straneh 270-271 lahko preberete v javno dostopnem¬†ZBORNIKU PRISPEVKOV.