Prispevki

Webinar. Vir: Pixabay

Kodeks dobrih praks za globalno uńćenje

Bridge 47 in Irish Development Education Association (IDEA) vabita na delavnico z naslovom Code of Good Practice for Development Education, Kodeks dobrih praks za izobraŇĺevanje za razvoj, ¬†ki bo¬†13. aprila od 15. do 16. ure.

Na sreńćanju bodo na kratko predstavili kodeks dobrih praks v izobraŇĺevanju za razvoj na Irskem, ki je prvi te vrste na svetu. Razvili so ga ńćlani IDEA, ki so izobraŇĺevalci na podrońćju globalnega uńćenja/izobraŇĺevanja za razvoj v najrazlińćnejŇ°ih okoljih in sektorjih, v Ň°olah, med mladino, v lokalnih skupnostih, na podrońćju izobraŇĺevanja odraslih in v nevladnih organizacijah za mednarodno sodelovanje.

Veńć o dogodku.

Prijava.

 


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodruŇĺbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne druŇĺbe, da bi ta s pomońćjo globalnega uńćenja prispevala k pravińćnosti in izkoreninjenju revŇ°ńćine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Posnetek webinarja o vseŇĺivljenjskem uńćenju in trajnostni druŇĺbi

28. maja je Platforma za vseŇĺivljenjsko uńćenje organizirala webinar z naslovom ‚ÄúLifelong Learning for Sustainable Societies‚ÄĚ (VseŇĺivljensko uńćenje za trajnostne druŇĺbe). Posnetek webinarja si je moŇĺno ogledati brezplańćno na Facebooku. Beri dalje

Nov webinar mreŇĺ Bridge 47 in Forus o metodah transformativnega uńćenja in ciljih trajnostnega razvoja

Forus international in Bridge 47 vabita, da se 28. maja, ob 15. uri, udeleŇĺite webinarja, katerega cilj je zdruŇĺiti ljudi, da si med seboj izmenjujejo znanje in se uńćijo, kako lahko z metodami transformativnega uńćenja ustvarimo bolj trajnosten, miren in socialno pravińćen svet.
Beri dalje

Webinar “IzobraŇĺevanje v ńćasu koronavirusa: Ali lahko vkljuńćevanje socialnega in ńćustvenega uńćenja zagotovi uńćinkovito uńćenje in dobro pońćutje?”

Za mnoge uńćitelje in izobraŇĺevalce ter starŇ°e je v teh ńćasih prednostna naloga zagotoviti kvalitetno uńćenje prek spleta. Zato je potrebno dati veńćji poudarek socialnemu in ńćustvenemu uńćenju in s tem zagotoviti dobro pońćutje uńćiteljev in uńćencev. Temu vpraŇ°anju se bodo posvetili strokovnjaki v spletnem pogovoru, namenjenemu izobraŇĺevalcem. Beri dalje

Webinar o nabiranju ‚Äúdokazov‚ÄĚ o spremembah, ki jih prinaŇ°a globalno uńćenje

Veńćina ljudi, ki ustvarja pozitivne spremembe v skupnosti skozi uńćenje oziroma izobraŇĺevanje, ne da prednosti zbiranju ‚Äúdokazov‚ÄĚ o teh spremembah. Vendar so ti dokazi, porońćila, dokazila (ali kakor koli jih Ňĺelite poimenovati) zelo pomembna ‚Äď motivirajo tiste, ki delajo, ustvarjajo spoŇ°tovanje do dela, kar vodi v veńć zaupanja in mońćnejŇ°e odnose ‚Äď ustvarjajo temelje za bolj pozitivne spremembe.
Beri dalje

Webinar: Koronavirus in njegov vpliv na cilje trajnostnega razvoja

V torek, 21. aprila ob 15:00, Mednarodna zveza za prostovoljsko delo – IAVE (Association for Volunteer Effort) organizira webinar, kjer bodo govorci spregovorili o tem, kako bo pandemija najverjetneje vplivala na cilje trajnostnega razvoja in kakŇ°ne bodo posledice za prostovoljske organizacije. Beri dalje

Spletni seminar “Inspiring Young Global Citizens to Tackle SDG 4.7”

V sodelovanju z Evropsko federacijo za medkulturno uńćenje in AFS, bo Bridge 47 v okviru seminarja predstavil programe, ki opremijo¬†mlade iz vseh okolij z bistvenim znanjem o svetu in strastjo do sprememb. Beri dalje

ALDA TALKS je na voljo na kanalu Youtube

Serija epizod ALDA TALKS je ugledala luńć 17. decembra 2019 s prvo epizodo namenjeno participativnim procesom na lokalni ravni, ki sta jo vodili generalna sekretarka zdruŇĺenja ALDA Antonella Valmorbida in direktorica za zbiranje sredstev in zunanje odnose Sofia Corsi. Do zdaj so bili izvedeni trije spletni seminarji, vsi pa so dostopni na kanalu Youtube. Beri dalje