Prispevki

Učiteljica. Vir: Pixabay

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22. Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katisu – Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Ena od prednostnih tem je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo.

 Z javnim razpisom za izbor programov profesionalnega usposabljanja ministrstvo izbere programe profesionalnega usposabljanja za objavo v katalogu ter določi pogoje za njihovo sofinanciranje.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med splošne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

O prednostni temi izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je v osnovi globalno učenje. Koncept državljanske vzgoje v sodobnih družbah in izobraževalnih sistemih v svoj temelj vključuje tudi koncept globalnega državljanstva. Pri tem je pomembna tudi krepitev kompetenc strokovnih delavcev pri prevzemanju in izvajanju različnih vlog za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces z zavedanjem vpliva njihovih aktivnosti na celotno družbeno sfero. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju so profesionalci, ki so odgovorni za lastno učenje ter razvoj. V tem pogledu je spodbujanje mobilnosti (tako znotraj države, kot tudi med državami) ter večjezičnosti in olajšanega prehajanja strokovnega delavca med različnimi vzgojno izobraževalnimi zavodi in področji dela eden izmed pomembnih dejavnikov globalnega učenja.

V okviru te teme pričakujejo programe namenjene izobraževanju za trajnostni razvoj s poudarkom na aktivnem državljanstvu in povezovanju z globalnim učenjem (izobraževanje kot trajnostni cilj ter kot orodje za doseganje vseh trajnostnih ciljev). Strokovnim delavcem na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema želijo ponuditi programe, ki vodijo do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, družbenim in političnim sistemom ter  programe, ki strokovne delavce podpirajo pri njihovem avtonomnem delovanju, ob zavedanju pomena soodvisnosti ljudi, ki živijo tako v neposredni bližini kot v različnih delih sveta ter pripomorejo k dejavnemu in tvornemu reševanju okoljskih ter družbenih vprašanj človeštva.

Več informacij

Dodatne informacije pri vodji področja globalnega učenja platforme SLOGA (patricija.virtic@sloga-platform.org).

 Pripravila: PV

Vabilo na delavnico globalnega učenja za pedagoške delavce in študente

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov vas v okviru projekta InterCap  vabi na delavnico za pedagoške delavce in študente z namenom poglabljanja znanja na področju migracij in trajnostnega razvoja. V ta namen izpeljemo delavnico z uporabo dveh participativnih metodologij globalnega učenja (Gledališče za življenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE)). Metoda OSDE se nanaša na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritično razmišljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaša na oblikovanje dialoga o zapletenih vprašanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika gledališča. Beri dalje

Usposabljanje: Potencial za spremembe – globalno učenje in človekove pravice

Amnesty Slovenije organizira brezplačno usposabljanje za pedagoge_inje o globalnem učenju, migracijah in človekovih pravicah, ki bo 10. septembra 2020 v Ljubljani. Tema usposabljanja bo »Potencial za spremembe – globalno učenje in človekove pravice«.

Beri dalje

Usposabljanje o komuniciranju in vključevanju ciljev trajnostnega razvoja znotraj organizacij

Na usposabljanju boste spoznali, kako v vašem podjetju ali organizaciji spodbujati in vključevati cilje trajnostnega razvoja. Usposabljanje bo potekalo 19. junija od 9. do 15. ure. Beri dalje

Spletno usposabljanje o krepitvi pluralnosti v globalnem učenju

Finska platfoma FINGO organizira med 25. in 27. majem spletno usposabljanje, ki ponuja priložnost za proaktivno pavzo v teh časih. Cilj usposabljanja je ustvariti kolektivno inteligenco o globalnem učenju. Beri dalje

Dvodnevno usposabljanje o pripovedovanju o trajnosti in globalnem državljanstvu

Pripovedovanje zgodb je osnovni način povezovanja in komuniciranja ljudi. Spletno usposabljanje, ki ga pripravlja IDEAS (International Development Association of Scotland) v sodelovanju z mrežo Bridge 47, bo prepoznalo vlogo in potencial zgodb v praksah izobraževanja.
Beri dalje

V okviru projekta InterCap na voljo spletno uposabljanje globalnega učenja

V okviru projekta InterCap vas Zavod Global vabi na spletno usposabljanje globalnega učenja z namenom poglabljanja vašega znanja na področju migracij ter participativnih metodolgij globalnega učenja (Gledališče za življenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE). Metoda OSDE se nanaša na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritično razmišljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaša na oblikovanje dialoga o zapletenih vprašanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika gledališča. Beri dalje

Društvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem učenju

Društvo Humanitas med marcem in majem 2020 ponovno organizira kombinirano  usposabljanje o globalnem učenju za pedagoške delavce in delavke, predvsem za učitelje in učiteljice OŠ in SŠ, pa tudi za tiste, ki bodo to morda postali in delali z mladimi v formalnem ali neformalnem okolju (v NVO, mladinskih centrih ipd.). Usposabljanje bo potekalo v obliki treh srečanj v živo ter individualnega dela preko spletne platforme in mentorstva.

Beri dalje

Humanitas vabi na kombinirano usposabljanje za pedagoške delavke_ce

Društvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem učenju, ki bo potekalo tako v živo kot preko spleta in na katerem se boste podrobneje srečali_e s pristopom globalnega učenja. Poglobili_e se boste v razumevanje medkulturnosti, razvoja in potrošniškega življenjskega sloga. Usposabljanje so pripravili v okviru evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti in bo potekalo med oktobrom 2019 in januarjem 2020 v obliki 4 spletnih modulov in 3 srečanj v živo.

Beri dalje

Bridge 47: Train-the-trainer delavnica na Gorci

Bridge 47 in Gorca EarthCARE vabita na usposabljanje za trenerke_je z naslovom “Digging deeper and relating wider: Global Citizenship Education (GCE) – Otherwise Gesturing towards decolonial futures”, ki ga bosta vodila prof. Vanessa Andreotti in dr. Rene Suša med 4. in 9. avgustom 2019 na Gorci (Podlehnik).

Beri dalje