Prispevki

UNESCO: globalno poročilo o enakosti spolov in izobraževanju

UNESCO je objavil globalno poročilo o enakosti spolov v izobraževanju “Grajenje mostov za enakost spolov” (Building bridges for gender equality) v katerem naslavlja potrebo po razmiÅ”ljanju in ukrepanju proti neenakosti spolov v izobraževanju onkraj enakega Å”tevila deklic in dečkov. Med drugim je potrebno naslavljati spolne norme in stereotipe, vključenost deklic v tehniÅ”ka področja izobraževanja, razlike med vključenostjo deklic in dečkov na različnih stopnjah izobraževanja, vpliv spolno pogojenega nasilja, otroÅ”kih porok in zgodnje nosečnosti na izobraževanje, dostop do spolne vzgoje, dostop do vode in izdelkov za mestrualno higieno in mnoge druge izzive.

Beri dalje

Enakost za ženske in dekleta je enakost za vse

Evropska unija in njene države članice morajo prevzeti vodilno vlogo v prizadevanjih, da enakost postane resničnost za vse ženske ter dekleta. Ženskam in dekletom lahko omogočimo uresničevanje njihovih pravic ter njihov razvoj s krepitvijo njihovih političnih, ekonomskih in socialnih pravic, s podporo univerzalnega dostopa do kakovostnih ter cenovno dostopnih storitev reproduktivnega zdravja, s krepitvijo vključujočega vseživljenjskega učenja, kakovostnega izobraževanja in priložnosti za usposabljanje ter s krepitvijo njihovega tvornega sodelovanja v odločevalskih procesih. V sklopu Kampanje za boj proti neenakostiĀ (#FightInequalities) so pripravili informacijski letak in priporočila za enakost spolov.Ā  Beri dalje