Prispevki

Zakljuńćek projekta #MigratED: globalno uńćenje za krepitev vkljuńćevanja priseljencev in razumevanja migracij

V aprilu se zakljuńćuje triletni evropski projekt #MigratED, ki si je prizadeval za krepitev globalnega uńćenja in vkljuńćujońćega izobraŇĺevanja tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem ter pozival k premiku od dobrih praks k dobri (in usklajeni) politiki na podrońćju globalnega uńćenja. Globalno uńćenje je namreńć pomembno orodje za krepitev raznolikosti in veńćkulturnosti, tako v izobraŇĺevalnem sistemu kot v druŇĺbi. Projekt #MigratED, v katerem je kot partnerska organizacija sodelovala Platforma SLOGA, je lani prejel nagrado za vseŇĺivljenjsko uńćenje, ki ga podeljuje Platforma za vseŇĺivljenjsko uńćenje; nagrajen je bil kot najboljŇ°a praksa v kategoriji ¬Ľuńćenje, ki opolnomońći ‚Äď prihodnost uńćenja¬ę.

Beri dalje

Prirońćnik za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja

IzŇ°el je prirońćnik, namenjen oblikovalcem politik, raziskovalcem in strokovnjakom, ki ponuja navdihujońć okvir za vzpostavitev prostovoljnih lokalnih pregledov doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

Odprt poziv za nagrade ZdruŇĺenih narodov ‚ÄúSDG Action Awards”

ZdruŇĺeni narodi podeljujejo nagrado ‚ÄúSDG Action Awards‚ÄĚ, s katero osvetljijo najbolj ustvarjalnje in transformativne iniciative, ki prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

Izdan prirońćnik za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni

Danes je izŇ°el nov prirońćnik za ocenjevalce, ki delajo na ciljih trajnostnega razvoja. Ponuja uvod v nańćin ocenjevanja napredka pri izvajanju agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Beri dalje

TeachSGDs: uńćna gradiva za globalno uńćenje

TeachSGDs zdruŇĺuje ambasadorje in ambasadorke globalnega uńćenja in ponuja Ň°tevilne vire, uńćna gradiva, nańćrte uńćnih ur in bloge na temo globalnega uńćenja.

Beri dalje

Publikacija Ed-lines o kakovnostnem izobraŇĺevanju za vse

Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) je objavila publikacijo na temo kakovostnega izobraŇĺevanja za vse, v kateri naslavlja drŇĺavljansko vzgojo in izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj v Srednji Aziji.

Beri dalje

Oxfam: Prirońćnik za uńćitelje_ice o ciljih trajnostnega razvoja

Oxfam je objavil prirońćnik za uńćitelje_ice o ciljih trajnostnega razvoja. Prirońćnik podpira uńćitelje in izobraŇĺevalke, ki delajo z mladimi ljudmi za poglabljanje njihovega razumevanja izobraŇĺevanja o in za cilje trajnostnega razvoja ter kako pristopi globalnega uńćenja in metodologije lahko Ň°e podprejo njihove dobre prakse.

Beri dalje

IzobraŇĺevanje SDGs Training of Multipliers na Dunaju

Plattform Footprint, Gaia Education in UNESCO organizirajo enodnevno izobraŇĺevanje za multiplikatorje_ke ciljev trajnostnega razvoja, “SDG Training of Multipliers”, ki bo na Dunaju, 9. septembra 2019. IzobraŇĺevanje se bo osredotońćalo na vpraŇ°anja, kako pospeŇ°iti implementacijo 17 CTR-jev na lokalni in regionalni ravni na nańćine, ki so premiŇ°ljeno prilagojeni bio-kulturni edinstvenosti vaŇ°e skupnosti.

Beri dalje

Prirońćnik SDG Training Handbook

Projekt Trajnostna Evropa za vse, Make Europe Sustainable for All, v katerem je partner tudi Zavod Povod, na svoji spletni strani ponuja “SDG Training handbook” z veliko zanimivimi materiali za uńćenje o ciljih trajnostnega razvoja in Agendi 2030, o procesih in spremljanju CTR-jev, zagovorniŇ°tvu in kampanjah na tem podrońćju, ńćezsektorskem sodelovanju ter primeri dobrih praks.

Beri dalje

DEAR: Karte za ńćloveŇ°tvo in Jenga za trajnost

EK DEAR je pripravil Karte za ńćloveŇ°tvo po vzoru Cards against for humanity, le da so pripravljene, da iz ńćloveŇ°tva izvabijo le najboljŇ°e in zańćnejo pogovor o trajnostnem razvoju, ter Jenga za trajnost.

Beri dalje