Prispevki

SDG WEEK

Teden ciljev trajnostnega razvoja

HAW Hamburg vabi na SDGs Week, online dogodek med 17. in 21. majem, ki bo posvečen povezavi med cilji trajnostnega razvojna in visokoŔolskim Ŕtudijem.

Cilj trajnostnega razvoja Å”t. 4 stremi k zagotovitvi vključujoče in kakovostne izobrazbe za vse in spodbuja vseživljenjsko učenje. Zato je krepitevĀ  zavedanja o pomenu ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), ki naj bi jih svet dosegel do leta 2030, ključno pri Å”irÅ”em in celostnem obravnavanju izzivov, s katerimi se soočamo, da bi živeli bolj trajnostno in razumeli vpliv naÅ”ih individualnih akcij.

SDGs Week bo poudaril ključno vlogo izobraževanja za trajnost, da bi dosegli vseh 17 ciljev. Vsak dan bo določenemu cilju posvečeno posebno srečanje. Na njem bodo imeli udeleženci različnih poklicev, iz različnih držav in z različnimi izkuŔnjami, Ŕe zlasti pa predavatelji in Ŕtudenti, za vpogled v ta cilj in izmenjavo idej z globalno skupnostjo.

  • 1. dan: SDG 13 (boj proti podnebnim spremembam)
  • 2. dan: SDG 3 in 6 (zdravje ter pitna voda in sanitarne razmere)
  • 3. dan: SDG 4 in 5 (izobraževanje in enakost spolov)
  • 4. dan: SDG 7 in 12 (čista energija in trajnostna proizvodnja)
  • 5. dan: SDG 14 (življenje pod vodo)

Več informacij in registracija TU.

Tematska delavnica na temo okoljske dimenzije Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi na interaktivno tematsko delavnico z namenom priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje