Prispevki

Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je letno poročilo fundacije SOLIDAR o spremembah na nacionalnih in evropski ravni na področju državljanske vzgoje in vseživljenjskega učenja. Beri dalje

Izšlo poročilo »The Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2019«

Pred kratkim je izšlo poročilo »The Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2019«, ki sta ga objavili v sodelovanju organizaciji SOLIDAR in FEPS, in pokriva področji razvojnih politik in pridobivanja veščin prek vseživljenskega učenja.
Beri dalje

Solidar : publikacija »Citizenship and Lifelong Monitor 2019« kmalu zunaj

Publikacije je zadnja leta mejnik na področju vseživljenskega učenja. Kmalu bo izšla različica za leto 2019, pred izdajo pa  vabimo k branju  lanske, ki je na voljo v naši knjižnici.
Beri dalje

Poročilo o letnem srečanju Mreže za globalno učenje

Na srečanju, ki je potekalo konec januarja v Colares, Portugalska, se je zbralo 33 udeležencev z namenom bodočega zagovarjanja in ozaveščanja o globalnem učenju v svojih državah. Beri dalje

Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi 2019

Konec leta 2019  je bilo izdano poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi, ki se osredotoča na nekatere ključne elemente razvoja, ki predstavljajo prioriteto za evropske države v današnjem času. Temelj tega poročila so raziskave in podatki o razvoju evropskih držav, ki se uporabljajo za primerjavo med državami glede napredka v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in implementaciji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Glede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja je Evropska unija oblikovala strategijo, ki temelji na treh ključnih sestavnih delih: implementacija ciljev znotraj države, preprečevanje prenašanja nekaterih negativnih učinkov na druge države izven EU ter mednarodna, multilateralna diplomacija, v kateri se promovirajo evropske vrednote. Beri dalje

Posvet: Predstavitev analize in priporočil na področju globalnega učenja in VITR

Vabljeni_e na posvet z naslovom “Predstavitev analize in priporočil na področju globalnega učenja in VITR”, ki bo potekal 6. februarja 2020 s pričetkom ob 14.00 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana, sejna soba P 23-24). SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira posvet, ki bo potekal v okviru projekta Bridge 47, ki ga financira EU.

Beri dalje

InterCap: Poročilo o migracijah, trajnosti in učenju za razvoj

Objavljeno je poročilo EU Audit on Migration, Sustainability and Development Education na temo migracij, trajnostni in izobraževanja za razvoj, ki ga je pripravila Diversity Development Group v okviru projekta InterCap, v katerem sodeluje tudi Zavod Global. Poročilo preučuje migracijske in razvojne politike EU in prevladujoče javno mnenje o fenomenu migracij.

Beri dalje

Poročilo Bridge 47: Global citizenship education (GCE) for unknown futures

Objavljeno je poročilo v sklopu projekta Bridge 47 »Global citizenship education (GCE) for unknown futures: mapping past and current experiments and debates« (Globalno učenje za neznane prihodnosti: mapiranje preteklih in sedanjih eksperimentov in debat), ki ga je pripravil Rene Suša. Poročilo odgovarja na tri ključna vprašanja: kakšen je pomen globalnega učenja za naše družbe; kakšen je učinek globalnega učenja na naše družbe; in zakaj je globalno učenje odgovor na globalne izzive?

Beri dalje

Izšlo zaključno poročilo Regijskega seminarja za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje

Izšlo je zaključno poročilo Regijskega seminarja za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki je potekal 6. novembra 2018 v Ljubljani. Seminar sta organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Poročilo je pripravila platforma SLOGA. Beri dalje

Novo poročilo CONCORD za globalno učenje

Čeprav mnogi menijo, da je globalno učenje močno orodje za reševanje sedanjih svetovnih izzivov, s katerimi se sooča naš svet, je raven naložb nacionalnih vlad še vedno omejena. Zakaj? Da bi odgovorili na to stanje, je CONCORD izdal novo poročilo »Globalno učenje – koliko nam je mar?«. Ta publikacija na podlagi raziskav v vseh državah članicah EU (+ Norveška) razkriva stopnjo financiranja, namenjenega globalnemu učenju v Evropi med letoma 2011 in 2015. Pri pripravi poročila je sodelovala tudi platforma SLOGA.  Beri dalje