Prispevki

Mladi izobraŇĺevalci dobili zalet na motivacijskem dnevu za globalno uńćenje

Kulturno izobraŇĺevalno druŇ°tvo PiNA, Europe Direct Koper ‚Äď Capodistria in SLOGA ‚Äď Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomońć smo 28. novembra v Kopur organizirali motivacijski dan za uńćitelje/-ice in mladinske delavce/-ke: Z uńćenjem mladih do odgovorne druŇĺbe! Evropske vrednote in globalno uńćenje: metode neformalnega izobraŇĺevanja.

Beri dalje

PiNA s partnerji uspeŇ°no izvedla usposabljanje za uńćitelje

V sklopu projekta D’BASKET, ki ga PiNA izvaja skupaj z drugimi partnerji iz Italije, HrvaŇ°ke in Slovenije, so izvedli 5-dnevno usposabljanje v Pulju. Trening je bil primarno namenjen uńćiteljem osnovnih Ň°ol, ki so lahko poglobili svoje znanje o metodah, pristopih in nańćinih vpeljave neformalnega izobraŇĺevanja v Ň°ole kot del kurikula. Beri dalje

Delavnice globalnega uńćenja navduŇ°ile uńćence

Sodelavci Kulturno izobraŇĺevalnega druŇ°tva PiNA, konzorcijskega partnerja projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!, so 5., 8. in 18. septembra 2017 izvedli delavnice globalnega uńćenja za uńćence 7. in 8. razredov Osnovne Ň°ole Antona Ukmarja Koper. Beri dalje

Uńćitelji motivirani za globalno uńćenje

V okviru nacionalnega projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! smo PiNA, Europe Direct Koper, DruŇ°tvo Humanitas in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć v petek, 7. oktobra 2016, organizirali Motivacijski dan za uńćiteljice in uńćitelje, s katerim smo Ňĺeleli preko ozaveŇ°ńćanja izobraŇĺevalnih delavcev o izzivih globalnega uńćenja ter ciljih trajnostnega razvoja prispevati k vpeljavi globalnega uńćenja v slovenski Ň°olski sistem in izobraŇĺevanje generacije mladih, ki bo na razvoj druŇĺbe ter sveta gledala bolj trajnostno. Beri dalje