Prispevki

Pregled politik in dobrih praks na področju globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje

V sklopu projekta #MigratED je Platforma SLOGA pripravila pregled politik in dobrih praks na področju globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje.

Beri dalje

Zaključna mednarodna konferenca projekta #MigratED

Ob mednarodnem dnevu vesti We World v sodelovanju s partnerji projekta #MigratED, med njimi Platformo SLOGA, organizira zaključno konferenco. Spletna konferenca bo potekala v torek, 6. aprila (15.30–18.00), in v sredo, 7. aprila 2021 (9.30–13.00), ter bo prenašana v živo na Facebook strani We World Global.

Beri dalje

Kako napisati zgodbo upanja o otroku migrantu

Organizacija Destination Unknown, ki deluje v okviru švicarske organizacije Terre des Hommes, in ki zagovarja pravice otrok beguncev in migrantov, je izdala smernice za pisanje zgodb, ki vzbujajo upanje.

Nov pristop k pripovedovanju zgodb otrok in migracije so gradili skozi niz ustvarjalnih delavnic z organizacijami civilne družbe in mladimi. Na podlagi teh delavnic so ustvarili paket sporočil, zgodb in drugih vsebin, ki so jih preizkusili v spletni raziskavi. Na podlagi teh izsledkov so izdelali možne nove smeri za zgodbe, ki so pozitivne, ki naredijo močan vtis in oblikujejo boljšo prihodnost za otroke in mlade v migracijah po vsem svetu.

Smernice so del pobude za premik k bolj optimističnem in pozitivnem opisovanju otrok in mladih ljudi in k ustvarjanju več prostora za otroke in mlade, da spregovorijo na način, ki spodbuja razumevanje in sočutje.

Z ustvarjanjem upanja in empatije želijo, da si ljudje predstavljajo priložnost in realne možnosti za pozitivne spremembe v življenju otrok in mladih v migraciji ter za izgradnjo vključujočih in trajnostnih demokratičnih družb.

Smernice so informacija in navdih za vse, ki delajo z otroki migranti (ali poročajo o njih), ki po vsem svetu iščejo zaščito, varnost in boljšo prihodnost.

Smernice za pripravo zgodb, ki zbujajo upanje.

Razstava Cilji trajnostnega razvoja. Vir: Slovenska karitas

Migracije. Povezanost. Razvoj

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije.Povezanost.Razvoj.« pripravila didaktična gradiva globalnega učenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol ter učenkam in učencem zadnje triade osnovnih šol.

Beri dalje

Vabilo na delavnico globalnega učenja za pedagoške delavce in študente

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov vas v okviru projekta InterCap  vabi na delavnico za pedagoške delavce in študente z namenom poglabljanja znanja na področju migracij in trajnostnega razvoja. V ta namen izpeljemo delavnico z uporabo dveh participativnih metodologij globalnega učenja (Gledališče za življenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE)). Metoda OSDE se nanaša na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritično razmišljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaša na oblikovanje dialoga o zapletenih vprašanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika gledališča. Beri dalje

Inovativni projekt iz Slovenije: Solidarnost-Enakost-Istost

Stereotipi, strah in sovraštvo do migrantov, beguncev, prosilcev za azil (tj. “drugih”) se nenehno širijo. Gre za pojav, ki je odsev prevladujočega političnega diskurza, množičnih »mainstream« medijev in popularne kulture. Državne institucije so pri reševanju tega problema šibke. Projekt Solidarnost-Enakost-Istost, ki ga izvaja Mirovni inštitut, obravnava ta problem prek inovativnega izobraževalnega pristopa v srednjih šolah. Približajo se srednješolcem in jim omogočijo kritično razmišljanje.
Beri dalje

Aktivnosti Slovenske karitas na področju migracij in razvoja

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije. Povezanost. Razvoj.« pripravila različne aktivnosti in didaktična gradiva, namenjena srednjim šolam po Sloveniji. Beri dalje

Inovativni projekt iz Slovenije »Integration in Globalization«

Zavod Povod želi v sklopu projekta graditi most med akademskimi raziskovalci s Fakultete za družbene vede, sektorjem civilne družbe, ki deluje na področju medkulturnega učenja in kulturne mediacije, ter begunci in prosilci za azil. Most želijo zgraditi s trajnostnim pristopom od spodaj navzgor. Beri dalje

Inovativni projekt francoske organizacije e-graine “One World Citizen”

E-graine je francosko združenje, ki vidi izobraževanje ne kot orodje za standardizacijo, temveč kot orodje za razumevanje in sprejemanje sveta v svoji raznolikosti. Njihov cilj je omogočiti vsakemu posamezniku, ne glede na to startost, da se počuti kot državljan sveta in se sam zavedno odloča. Beri dalje

Z dijaki_njami Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana o migracijah

V okviru Tedna globalnega učenja sta predstavnika Mirovnega inštituta in platforme SLOGA 9. decembra 2019 na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana izvedla delavnico o migracijah. Namen delavnice je bil osvetliti pojav migracij in aktualne migracijske tokove s poudarkom na prisilnih migracijah.

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria