Prispevki

Zakljuńćuje se projekt SMILE

Septembra so se partnerji projekta SMILE, Supporting Migrant Inclusion in Lifelong Learning and Education oziroma ‚ÄėPodpora migrantom pri vkljuńćevanju v vseŇĺivljensko uńćenje in izobraŇĺevanje‚Äô – The Foundation for Shelter and Support to Migrants (Malta), Integration F√∂r Alla (҆vedska), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Ciper) in InŇ°titut za afriŇ°ke Ň°tudije – zadnjińć sreńćali na Malti in uspeŇ°no zakljuńćili z aktivnostmi projekta. “Ostane nam le Ň°e najzabavnejŇ°i del: porońćanje in urejanje dokumentacije.”

Beri dalje

PLURAL+: mladinski video festival na teme migracij, raznolikosti in druŇĺbenega vkljuńćevanja

PLURAL+ je video festival, ki pokuŇ°a spodbuditi in opolnomońćiti mlade po svetu za odkrivanje druŇĺbenih izzov migracij, raznolikosti, druŇĺbenega vkljuńćevanja in prepreńćevanje ksenofobije, ter da svoje kreativne vizije delijo s svetom. Videe v dolŇĺini do 5 minut lahko v treh starostnih kategorijah mladi prijavijo do 16. junija 2019.

Beri dalje

Seznam dogodkov v Tednu globalnega uńćenja

Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji Ňĺe deseto leto potekal Teden globalnega uńćenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Beri dalje

Na vrhu v Istanbulu ustanovili sklad za izobraŇĺevanje v kriznih ŇĺariŇ°ńćih

Na svetovnem humanitarnem vrhu v Istanbulu so mednarodne in nacionalne organizacije uradno ustanovile sklad “IzobraŇĺevanje ne more ńćakati”, ki naj bi 13,6 milijona otrokom in mladim na kriznih obmońćjih zagotavljal kakovostno izobraŇĺevanje. Sklad je namenjen boljŇ°i koordinaciji podpore in spodbujanju investicij v izobraŇĺevanje otrok in mladih, ki so jih prizadeli konflikti in humanitarne krize. Beri dalje

UspeŇ°ni modeli slovenskih Ň°ol za vkljuńćevanje otrok priseljencev v svoje okolje

Vsako leto se v Slovenijo priseli okoli 14, 15 tisońć ljudi, med njimi je okoli tisońć otrok, ki se brez znanja slovenskega jezika vkljuńćijo v slovenski vzgojno-izobraŇĺevalni sistem. Zakonodaja jim zagotavlja, da se izobraŇĺujejo pod enakimi pogoji kot slovenski otroci. Beri dalje

Humanitas z delavnicami na UNESCO teku mladih

V sredo, 18. 5., je DruŇ°tvo Humanitas v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! izvedel delavnice globalnega uńćenja na Ptuju. Gimnazija Ptuj jih je povabila k izvedbi delavnic na temo medkulturnega dialoga v sklopu UNESCO teka. Beri dalje