Prispevki

Carińćina nova oblańćila – inovativen projekt globalnega uńćenja iz Finske

Umetnost ima sposobnost nagovarjanja zapletenih vpraŇ°anj. Finska organizacija ¬†Pro Ethical Trade Finland (PETF) je v sodelovanju s plesno skupino zasnovala predstavo sodobnega plesa, s katero nagovarjajo osnovnoŇ°olce o porabi in trajnosti tekstila. Beri dalje

Inovativni projekti: Prigode Amande in slona

Estonska organizacija Mondo Ňĺe dolgo izobraŇĺuje izobraŇĺevalce in uńćence ter Ň°tudente iz osnovnih ter srednjih Ň°ol. Do zdaj se globalnemu uńćenju,¬†ki se osredotońća na¬†predŇ°olske otroke, niso posveńćali v veliki meri. S projektom, ki ga sofinancira Bridge 47, so se tokrat odlońćili za to pot.

Beri dalje

Inovativni projekt: na SlovaŇ°kem ustvarjajo druŇĺabno igro PATH

Bratislava Policy Institute ima svoje zańćetke v akademiji, zato jim je izobraŇĺevanje blizu. Ko so zdajŇ°nji sodelavci inŇ°tituta zapustili pedagogiko, se njej niso Ňĺeleli v celoti odpovedati, zato so se prińćeli osredotońćati na modernizacijo, drugańćne oblike pouńćevanja in inovativne metode pouńćevanja. Po posvetu z izobraŇĺevalci in ko so prepoznali njihove potrebe in potrebe uńćencev, so se domislili druŇĺabne igre kot pripomońćka za uńćenje. Beri dalje