Prispevki

Razmišljanje: O pticah in ljudeh

Pred časom je po spletu krožila fotografija z izpraznjenimi knjižnimi policami s pripisom “tujci ven”. Na policah so ostale zgolj knjige avtorjev in avtoric z nemškim državljanstvom. Kasneje so idejo kopirali tudi v največji nemški trgovski verigi. Izpraznili so police z izdelki, ki so bili pridelani ali proizvedeni izven meja države. Presenečeni kupci so vstopili v trgovino z izpraznjenimi policami, namesto izdelkov pa so jih pričakali napisi “ta polica je prav dolgočasna brez raznolikosti”, “tako prazno izgleda polica brez tujcev” in “brez raznolikosti smo revnejši”.  Beri dalje

Humanitasov kreativni natečaj na temo ciljev trajnostnega razvoja in pravic narave

Živimo v nepredvidljivih časih. Vsi že vsaj približno vemo, kako je videti svet, ki se mu želimo izogniti. Zdaj je čas, da se začnemo pogovarjati o svetu, ki si ga želimo in katerega obrise že lahko vidimo v naših predstavah, željah, sanjah…

  1. DOVOLIMO SI SANJATI…

Kakšen svet si želimo? Kakšne prihodnosti si želimo? Kaj bi sporočili odraslim? Kakšne so pravice narave v našem svetu prihodnosti? Kako je videti naša Pachamama*?

  1. NEKATERI PA IMAMO MORDA ŽE KONKRETNE IDEJE…

Kako lahko prispevamo k pozitivnim spremembam jaz, moja družina, moj razred, moja šola? Vsak od nas si lahko zamisli akcijo, ki bi jo

bilo moč izpeljati v svojem lokalnem okolju in na ta način prispevati k dobrobiti vseh živih bitij in narave.

Ko stvari začnemo misliti, se lahko začnejo tudi udejanjati. Odprimo naši domišljiji prosto pot – naj nas odnese daleč onkraj zidov, ograj in zaprtih vrat!

priponki boste našli opis kreativnega natečaja  in nekaj koristnih napotkov za raziskovanje.  Izdelke bodo sproti objavljali tudi na FB strani,  morda še kdo najde povsem nov navdih!


Vir: Društvo Humanitas

Beri dalje

Globalni izzivi – globalni predmeti

Društvo Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti  pripravili tudi raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje. “Preko raziskave z učiteljicami in učitelji osnovnih in srednjih šol smo želeli ugotoviti, kakšna je njihova usposobljenost ter kakšne so njihove potrebe pri vključevanju pristopa globalnega učenja v poučevanje, še posebej v zvezi z naslavljanjem bolj občutljivih tem globalnega učenja ter poznavanjem Ciljev trajnostnega razvoja.”

Beri dalje

Humanitas vabi na kombinirano usposabljanje za pedagoške delavke_ce

Društvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem učenju, ki bo potekalo tako v živo kot preko spleta in na katerem se boste podrobneje srečali_e s pristopom globalnega učenja. Poglobili_e se boste v razumevanje medkulturnosti, razvoja in potrošniškega življenjskega sloga. Usposabljanje so pripravili v okviru evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti in bo potekalo med oktobrom 2019 in januarjem 2020 v obliki 4 spletnih modulov in 3 srečanj v živo.

Beri dalje

How to bring a global dimension to entrepreneurship?

Entrepreneurship is one of the areas where we can introduce a global dimension in the whole process from the conception of an entrepreneurial idea to its implementation with little effort. The introduction of the global dimension is all the more important if we want to tackle entrepreneurship in a sustainable and ethical way and contribute to the achievement of the sustainable development goals. To be therefore part of the solution, not the problem. “Strengthening the global dimension into entrepreneurship. Handbook for educators” seeks to integrate global citizenship education or global education into school entrepreneurship clubs. Beri dalje

Izobraževalcem na voljo priročnik o vnašanju globalne dimenzije v podjetništvo

Podjetništvo predstavlja eno od področij, kjer lahko z malo truda jasno vnesemo globalno dimenzijo v celoten proces od zasnove podjetniške ideje do njene izpeljave. Vnos globalne dimenzije je še toliko pomembnejši, če se želimo lotiti podjetništva na trajnosten in etičen način ter želimo prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Biti torej del rešitve in ne problema. Priročnik Za globalno boljše podjetništvo si prizadeva k vključitvi učenja za globalno državljanstvo ali globalnega učenja v podjetniške krožke. Beri dalje

Jakob o Larabangi in druge zanimive zgodbe

Na blogu društva Humanitas je objavljenih veliko zanimivh zapisov in zgodbe iz različnih krajev, kjer Humanitas izvaja projekte, eden iz izmed njih je tudi zapis Jakoba, ki je kot prostovoljec obiskal Larabango in tam tri tedne delal v knjižnici, kjer je otrokom pomagal pri učenju.

Beri dalje

Platforma SLOGA z novogoriškimi študenti o globalnih izzivih

Platforma SLOGA je 28. 5. 2019 v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost na Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici izvedla delavnico globalnega učenja za študente na temo globalnih izzivov. Beri dalje

Globalno učenje del Kulturnega bazarja 2019

V Cankarjevem domu v Ljubljani je v četrtek, 4. aprila 2019 potekal letošnji Kulturni bazar. Bazar je namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij in študentom. Med razstavljalci je bila tudi platforma SLOGA, ki je predstavila globalno učenje kot metodo, s katero lahko v in preko kulturno-umetniških vsebin vnesemo globalno dimenzijo. Beri dalje

Mladi izobraževalci dobili zalet na motivacijskem dnevu za globalno učenje

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Europe Direct Koper – Capodistria in SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč smo 28. novembra v Kopur organizirali motivacijski dan za učitelje/-ice in mladinske delavce/-ke: Z učenjem mladih do odgovorne družbe! Evropske vrednote in globalno učenje: metode neformalnega izobraževanja.

Beri dalje