Prispevki

Zaključki in zapis Nacionalnega foruma o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal ForumĀ o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in Å”port v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za Å”olstvo, Center za evropsko prihodnost, druÅ”tvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Ā Ā  Beri dalje