Prispevki

Milijarda glasov za vključujoče kakovostno izobraževanje za vse

Epidemija covida-19 je vplivala na izobraževanje več kot milijarde ljudi na svetu. Zaradi epidemije se je poslabŔala že obstoječa kriza financiranja izobraževanje, kar spravlja v nevarnost napredek celotne Agende za trajnostni razvoj in Ŕe zlasti cilj Ŕtevilka 4, kakovostno izobraževanje za vse.

Beri dalje

Pridružite se mreži Bridge 47

Bridge 47 vse pozameznice in posameznike, ki se ukvarjajo s področji vseživljenjskega in transformativnega učenja ter področja CTR 4 oz. 4.7, da se pridružite mreži Bridge 47. “Izobraževanje je ključno za spreminjanje sveta, toda trajnosten in pravičen svet lahko dosežemo samo skozi vizijo vseživljenjskega in Å”irokega izobraževanja, ki navdihuje srca in um! Če želimo v naÅ”i družbi videti pozitivne spremembe, moramo poiskati nove in edinstvene priložnosti za deljenje in medsebojno učenje. Mreža Bridge 47 pomaga pri ureseničevanju le-tega.

Beri dalje

UNESCO: poročilo o uresničevanju CTR 4: kakovostno izobraževanje

UNESCO je ob visokemu forumu HLPF objavil poročilo o uresničevanju cilja trajnostnega razvoja 4 z naslovom Beyond commitments, How countries implement SDG 4 (“Onkraj zavez, kako države uresničujejo CTR 4”), v katerem predstavlja izsledke in priporočila glede uresničevanja CTR 4 na podlagi vpraÅ”alnikov, ki jih je izpolnilo 72 vlad.

Beri dalje

UNESCO: globalno poročilo o enakosti spolov in izobraževanju

UNESCO je objavil globalno poročilo o enakosti spolov v izobraževanju “Grajenje mostov za enakost spolov” (Building bridges for gender equality) v katerem naslavlja potrebo po razmiÅ”ljanju in ukrepanju proti neenakosti spolov v izobraževanju onkraj enakega Å”tevila deklic in dečkov. Med drugim je potrebno naslavljati spolne norme in stereotipe, vključenost deklic v tehniÅ”ka področja izobraževanja, razlike med vključenostjo deklic in dečkov na različnih stopnjah izobraževanja, vpliv spolno pogojenega nasilja, otroÅ”kih porok in zgodnje nosečnosti na izobraževanje, dostop do spolne vzgoje, dostop do vode in izdelkov za mestrualno higieno in mnoge druge izzive.

Beri dalje