Prispevki

SLOGA del globalnega panela o cilju trajnostnega razvoja 4.7

Imagine 4.7 se je odprl s panelno razpravo na temo ¬ĽEnvision 4.7: Imaging a Future with Target 4.7¬ę, ki je ponovno pregledala KaŇĺipot 4.7, da bi poudarila nadaljnjo pomembnost sodelovanja pri transformativnem izobraŇĺevanju v naŇ°em vedno spreminjajońćem se svetu. Med panelisti je bil tudi Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA. Beri dalje

Na voljo brezplańćni tiskani izvodi publikacij o transformativnem uńćenju

Bridge 47 Ňĺeli ob zakljuńćku projekta ńćlanom mreŇĺe Bridge 47 ponuditi priloŇĺnost, da dobijo tiskan izvod Ň°tevilnih publikacij, ki smo jih izdali v zadnjih nekaj letih na teme globalnega uńćenja, transformativnega uńćenja in cilja trajnostnega razvoja 4.7. Beri dalje

Odnos med globalnim uńćenjem in VITR

Enabel, belgijska razvojna agencija, izdaja staliŇ°ńća na temo globalnega uńćenja. V maju 2021 je izŇ°lo novo, ki se osredotońća na razmerja med globalnim uńćenjem ter vzgojo in izobraŇĺevanjem za trajnostni razvoj. Beri dalje

Razstava Cilji trajnostnega razvoja. Vir: Slovenska karitas

Migracije. Povezanost. Razvoj

Slovenska karitas je v okviru projekta¬†MIND ‚Äď ¬ĽMigracije.Povezanost.Razvoj.¬ę¬†pripravila didaktińćna gradiva globalnega uńćenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih Ň°ol ter uńćenkam in uńćencem zadnje triade osnovnih Ň°ol.

Beri dalje

Dokument ¬ĽEnvision 4.7 Policy Paper: Indicators for SDG Target 4.7¬ę

V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporońćili, kako vkljuńćevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi Ň°estim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024. Beri dalje

Dokument ¬ĽEnvision 4.7 Policy Paper: Cross-sectoral Cooperation¬ę

V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporońćili, kako vkljuńćevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi Ň°estim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024. Beri dalje

Z gledaliŇ°ńćem proti nasilju med dejtanjem

Zavod Azum obveŇ°ńća, da so v letu 2020 izvajali projekt pod okriljem projekta Bridge 47. Izvajali so delavnico, posveńćeno ozaveŇ°ńćanju glede nasilja med zmenkanjem pa tudi Ň°irŇ°emu kontekstu nasilja med mladimi. Beri dalje

Inovativne zgodbe: Program TAKE 1 iz Irske

Program TAKE 1 je bil razvit v podporo voditeljem, uńćiteljem in Ň°tudentom v ETB v Ňĺelji vkljuńćitve ciljev trajnostnega razvoja v izobraŇĺevanje in uńćenje. Beri dalje

RaziŇ°ńćite globalne cilje ‚Äď 17 dejavnosti za Ň°ole

Na Scotdec so pripravili gradivo o ciljih trajnostnega razvoja, primernih za osnovnoŇ°olske otroke. Gradivo, ki je sicer v angleŇ°kem jeziku, je brezplańćno na voljo, lahko ga koristite v angleŇ°kem jeziku ali prilagodite v slovenskem jeziku. Beri dalje

Vsak otrok ima pravico do izobraŇĺevanja!

UNESCO je 23. junija izdal letno GEM porońćilo z naslovom ‚ÄúInclusion and Education‚ÄĚ, ki ocenjuje napredek pri doseganju cilja trajnostnega razvoja 4. Porońćilo obravnava tudi vkljuńćevanje v izobraŇĺevanje in opozarja na vse, ki so izkljuńćeni iz procesa izobraŇĺevanja. Beri dalje