Prispevki

Na voljo publikacija ‚ÄúGrading Goal Four¬†–¬†Tensions, Threats, and Opportunities in the Sustainable Development Goal on Quality Education‚ÄĚ

IzŇ°la je publikacija, ki kot prva preuńćuje zgodnja prizadevanja za uresnińćitev cilja trajnostnega razvoja 4 in oblikuje kritiko¬†ter strategijo za bodońće uresnińćevanje cilja.
Beri dalje

11. cilj trajnostnega razvoja in globalno uńćenje

V mesecu juniju 2017 v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! predstavljamo 11. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotońća na trajnostna mesta in naselja. Pojasnjujemo, kako lahko globalno uńćenje pripomore k uresnińćevanju danih zavez drŇĺav – kako bomo poskrbeli za odprta, varna, vzdrŇĺljiva in trajnostna mesta in naselja.

Beri dalje