Prispevki

S sprejemom pri predsedniku Pahorju zakljuńćili projekt Globalna odgovornost za prihodnost

Deveterica mladih perspektivnih podjetnikov iz prve generacije Ň°tipendistov Fundacije za ustvarjalne mlade, ki so jo natanko pred letom dni ustanovili pri Ustvarjalniku, je svoje doseŇĺke predstavila na zakljuńćni konferenci, ki jo je v predsedniŇ°ki palańći gostil predsednik republike Borut Pahor. NajuspeŇ°nejŇ°i so prejeli nagrade, razglaŇ°en pa je tudi naj mladinski startup leta 2019. Nagrado za Najbolj globalno odgovorno idejo, ki je bila del projekta¬†Globalna odgovornost za prihodnost, je po izboru komisije nevladnih organizacij prejela Veronika RoŇĺmanc za projekt Oli.
Beri dalje

Ali je moja podjetniŇ°ka ideja trajnostno naravnana?

Vedno veńć mladih v Sloveniji se vkljuńćuje v podjetniŇ°ke kroŇĺke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetniŇ°tva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju.V sklopu projekta Globalna odgovornost za prihodnost so zato nastala gradiva in pripomońćki, ki jih lahko mladi in njihovi izobraŇĺevalci uporabljajo pri snovanju in izvedbi podjetniŇ°kih idej. Beri dalje

IzobraŇĺevalcem na voljo prirońćnik o vnaŇ°anju globalne dimenzije v podjetniŇ°tvo

PodjetniŇ°tvo predstavlja eno od podrońćij, kjer lahko z malo truda jasno vnesemo globalno dimenzijo v celoten proces od zasnove podjetniŇ°ke ideje do njene izpeljave. Vnos globalne dimenzije je Ň°e toliko pomembnejŇ°i, ńće se Ňĺelimo lotiti podjetniŇ°tva na trajnosten in etińćen nańćin ter Ňĺelimo prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Biti torej del reŇ°itve in ne problema. Prirońćnik Za globalno boljŇ°e podjetniŇ°tvo si prizadeva k vkljuńćitvi uńćenja za globalno drŇĺavljanstvo ali globalnega uńćenja v podjetniŇ°ke kroŇĺke. Beri dalje

SLOGA izvedla Ň°e zadnji dve delavnici projekta Globalna odgovornost za prihodnost

Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost v sredo, 28. 8. 2019 na Ptuju izvedla delavnici globalnega uńćenja za mlade na temo naravnih virov, globalnih izzivov, podnebnih sprememb in okolja. Beri dalje

Platforma SLOGA z novogoriŇ°kimi Ň°tudenti o globalnih izzivih

Platforma SLOGA je 28. 5. 2019 v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost na Fakulteta za uporabne druŇĺbene Ň°tudije v Novi Gorici izvedla delavnico globalnega uńćenja za Ň°tudente na temo globalnih izzivov. Beri dalje

SLOGA z mladimi podjetniki o trajnostnih izdelkih in storitvah

Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost v petek, 26. 4. 2019 izvedla delavnico globalnega uńćenja za mlade podjetnike, vkljuńćeni v program Ustvarjalnika. Tema delavnice je bila pravińćna trgovina. Beri dalje

Pravińćna trgovina v vsakdanjem Ňĺivljenju

Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost 13. 4. 2019 na Ptuju izvedla delavnico globalnega uńćenja za mlade na temo pravińćne trgovine. Beri dalje