Startup vlak mlade podjetnike zapeljal do Sofije in nazaj

Med 8. in 12. majem 2019 je na relaciji Ljubljana-Sofija-Ljubljana potoval poseben vlak Slovenskih Ňĺeleznic, na njem pa so mladi razvijali svoje poslovne ideje, ki so jih ob koncu poti v bolgarski prestolnici veńć kot uspeŇ°no predstavili investicijskemu skladu Launchub. V sklopu projekta¬†Globalna odgovornost za prihodnost je med mentorji¬† bila tudi predstavnica nevladnih organizacij, ki je skrbela, da so mladi v svoje ideje vkljuńćevali tudi trajnostno globalno komponento.

Na startup potovanju po ŇĺelezniŇ°kih tirih so se mladim v vlogi mentorjev pridruŇĺili tudi najbolj cenjeni slovenski poslovneŇĺi. Organizatorji so petdesetim izbranim mladim udeleŇĺencem Ňĺeleli s tem potovanjem olajŇ°ati zańćetek posla in jih predvsem navdihniti, da bodo svoje ideje tudi udejanjili. Vloga nevladnih organizacij je bila, da skuŇ°ajo v projektne ideje mladih vnesti tudi globalno trajnostno komponento, ki presega zgolj druŇĺbeno odgovornost, daj opozarja na vse tri vidike trajnostni: socialnega, ekonomskega in okoljskega.

Nagrado za najbolj druŇĺbeno koristno idejo je dobil projekt Home Help, ki ga vodi¬†Filip Uranc, z njim pa naj bi pomagali starejŇ°im ljudem pri hiŇ°nih opravilih. To nagrado so omogońćili podporniki in sofinancerji GENE, CEP, Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Nekateri mladi, ki so se udeleŇĺili naŇ°ih delavnic globalnega uńćenja pred samim vlakom, so na sploŇ°no pokazali zanimanje za globalno uńćenje, spraŇ°evali o pravińćni trgovini, pridobivanju certificiranih materialov…¬†Predvsem so si zapomnili delavnico o oblańćilih, koliko vode se porabi za proizvodnjo hlańć.¬†¬†Nekatere je zanimalo kako vnesti komponento etińćnosti v njihovo podjetniŇ°ko idejo.


Projekt financira Evropska mreŇĺa za globalno uńćenje ‚ÄstGENE. Projekt je del programskih aktivnosti¬†CEP, ki jih sofinancira¬†Ministrstvo za zunanje zadeve¬†iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik