Spletna orodja = pedagoŇ°ka orodja

V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, sofinanciramo veńć kot 20 projektov s podrońćja globalnega uńćenja. Predstavljamo dva projekta, ki razvijata spletno pedagoŇ°ko orodje in aplikacijo, namenjeno Ň°tudentom.

‚ÄúDream Fighters‚ÄĚ: borba proti spolnim stereotipom skozi igro

Mediteranski inŇ°titut za Ň°tudije spolov (MIGS) skozi igro naslavlja spolne odnose in vzorce vedenja med mladimi. Cilj projekta je zmanjŇ°ati spolno segregacijo v Ňĺivljenju in delu.

Projektne aktivnosti vkljuńćujejo delavnice ozaveŇ°ńćanja za mladinske delavce in izobraŇĺevalce. Pri tem uporabljajo inovativna pedagoŇ°ka orodja, vkljuńćno z izobraŇĺevalnim programom GenderED in aplikacijo Dream Fighters. Ta orodja opremijo mladinske delavce in izobraŇĺevalce z orodji za boj proti spolnim stereotipom.

Moj odtis. Moj glas. Moja izbira

Bolgarska organizacija ELA izvaja projekt ¬ĽMy Footprint. My Voice. My Choice.¬ę, ki je namenjen Ň°tudentom, da ocenijo svojo vlogo kot globalni drŇĺavljani. Projekt se osredotońća na potroŇ°njo in nańćine, kako je posameznik odvisen od ljudi in procesov, ki se odvijajo v oddaljenih krajih, pa tudi na vpliv naŇ°ih dejanj na okolje.

V sklopu projekta se izvaja spletna kampanja, namenjena uńćencem od 1. do 7. razreda, ki ponuja prilagojene informacije o ozadju vsakodnevnih predmetov in dejavnosti. Cilj projekta je omogońćiti otrokom, da analizirajo svoje vsakdanje Ňĺivljenje z globalnega vidika in da postanejo aktivni iskalci informacij in ne le pasivni prejemniki.

Veńć o projektih.


Projekt Bridge 47¬†sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne druŇĺbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne druŇĺbe, da s pomońćjo globalnega uńćenja prispeva k pravińćnosti in izkoreninjenju revŇ°ńćine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.