Socialno varstvo vseh otrok je osnova pravičnih družb

Telesno kaznovanje otrok in spolno nasilje ter nasilje na podlagi spola so med najbolj razširjenimi in resnimi grožnjami za dobrobit otrok ter kažejo na nezmožnost družbe, da zaščiti najbolj ranljive. V sklopu Kampanje za boj proti neenakosti (#FightInequalities) so pripravili informacijski letak in priporočila za odpravo vseh oblik nasilja nad otroki. 

Ste vedeli?

  • Skrbniki redno telesno kaznujejo kar 6 od 10 otrok, starih med 2 in 14 let.
  • 1 milijarda otrok letno je izpostavljena eni izmed oblik nasilja.
  • V Evropi je med 10 in 20 % otrok žrtev spolnega napada v otroštvu.
  • 120 milijonov deklet – približno 1 izmed 10 deklet na svetu – je bilo vsaj enkrat v življenju prisiljenih v spolne odnose ali druge oblike spolnosti.

Za odpravo številnih oblik nasilja nad otroki in povečanje njihovega socialnega varstva morajo vladni organi ter uradi za zaščito otrok sprejeti naslednje ukrepe:
(1) uzakoniti prepoved vseh oblik nasilja nad otroki in zakonodajo izvajati v praksi;
(2) otroke opolnomočiti z informacijami, znanjem in sposobnostmi za lastno zaščito;
(3) spremeniti odnose in družbene norme, ki tolerirajo ali dopuščajo nasilje nad otroki;
(4) zagotoviti kontinuiteto storitev za preprečevanje, zaščito in opolnomočenje, ki bodo ranljivim otrokom omogočile, da bodo zmanjšali tveganja ter se soočili z izkušnjami nasilja;
(5) razviti in nadgraditi uspešne, lokalno razvite rešitve za spopadanje z nasiljem, hkrati pa spodbujati razvoj veščin skupnosti s pomočjo partnerstev med družinami, otroki, skupnostmi, tradicionalnimi vodji ter vladnimi institucijami.

Socialno varstvo vseh otrok je osnova pravičnih družb – letak