Izobraževanje odraslih. Vir: Pixabay

Kam po znanje, spletni portal za izobraževanje odraslih

Andragoški center Slovenije ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti objavlja največji spletni portal za izobraževanje in učenje odraslih v Sloveniji Kam po znanje, s katerim informira in ozavešča javnost o bogati in raznovrstni ponudbi izobraževanja odraslih, ki združuje ponudbo formalnega ter neformalnega izobraževanja in učenja.

Portal Kam po znanje je s pomočjo evropskih sredstev letos pridobil novo, sodobnejšo in bolj funkcionalno podobo. Vabijo vas, da soustvarjajte vsebine. Z vpisom in objavo programov izobraževanja in učenja boste nagovorili posameznike k vključitvi v izobraževanje in učenje, in hkrati povečali svojo prepoznavnost. Na portalu lahko tudi obveščate o aktualnih dogodkih v izobraževanju odraslih na lokalni ravni ter pošiljate kratke videoizjave vaših udeležencev izobraževanj.

Vpis načrtovane ponudbe izobraževanja in učenja za prihajajoče šolsko leto 2021/2022 pričakujejo do konca junija, kasneje pa vaše redno dopolnjevanje in posodabljanje objav. Vpis in objavo na portalu še zlasti pričakujemo od izvajalcev izobraževanja, sofinanciranih z javnimi sredstvi.

Poziv za vpis programov izobraževanja in učenja v spletni portal posredujte tudi svoji mreži ustanov.

Več informacij na: kampoznanje@acs.si, 01 5842 570, 01 5842 560.