Italijanska strategija globalnega učenja

Center za mednarodno sodelovanje (The International Cooperation Center) je dokončal prevod dokumenta, ki določa italijansko strategijo globalnega učenja.

Zahvaljujoč angleški različici pa se italijansko razmišljanje, prakse in razprave širijo: prenešene so na mednarodno raven in italijanski primer je tako postal del razprave o kakovostnem izobraževanju, državljanskem angažmaju in globalnih vprašanjih. V dokumentu so opredeljeni cilji, akterji, metode, operativna merila in kriteriji za spodbujanje trajnostnega, pravičnega in vključujočega sveta.

Prevod je bil financiran s strani AICS v okviru projekta Nuove narrazioni per la Cooperazione. Prevod je neuraden, saj čaka še na uradno odobritev s strani več deležnikov.

Najdete ga v naši spletni knjižnici pod naslovom “Italian Strategy for Global Citizenship Education”.