Unescov okvir izobraĆŸevanja za trajnostni razvoj – perspektive civilne druĆŸbe

Pred kratkim je potekal spletni seminar, ki so ga organizirali pri platformi VENRO, v sodelovanju z Bridge 47. Na seminarju so udeleĆŸenci razpravljali o perspektivah civilne druĆŸbe v okviru Unescovega okvira »IzobraĆŸevanje za trajnostni razvoj: kaĆŸipot«. Beri dalje

EAEA je objavilo poročila o pogledu civilne druĆŸbe na izobraĆŸevanje odraslih v Evropi

AndragoĆĄki center Slovenije sporoča, da je ZdruĆŸenje EAEA objavilo najnovejĆĄo izdajo poročila z naslovom Adult education in Europe 2020, ki ponuja pogled civilne druĆŸbe na stanje izobraĆŸevanja odraslih v Evropi. Poročila drĆŸav za leto 2020 temeljijo na odzivih 44 članic iz 31 drĆŸav in prikazujejo raznolikost izkuĆĄenj v evropskem sektorju izobraĆŸevanja odraslih. Beri dalje

Vabilo na delavnico globalnega učenja za pedagoơke delavce in ơtudente

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov vas v okviru projekta InterCap  vabi na delavnico za pedagoĆĄke delavce in ĆĄtudente z namenom poglabljanja znanja na področju migracij in trajnostnega razvoja. V ta namen izpeljemo delavnico z uporabo dveh participativnih metodologij globalnega učenja (Gledaliơče za ĆŸivljenje (T4L ) in Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE)). Metoda OSDE se nanaĆĄa na vzpostavitev odprtih varnih prostorov za kritično razmiĆĄljanje in razpravo o globalnih zadevah medtem ko se metoda T4L nanaĆĄa na oblikovanje dialoga o zapletenih vpraĆĄanjih z uporabo močnega, simboličnega in čustvenega jezika gledaliơča. Beri dalje

Publikacija programa DEAR o globalnem učenju

12. novembra je program DEAR organiziral delavnico, kjer so se zbrali predstavniki evropski projektov globalnega učenja, tudi projekta Bridge 47, katerega partner je platforma SLOGA. Beri dalje

Global Education Digest 2020

Akademska mreĆŸa za globalno izobraĆŸevanje in učenje (ANGEL) – partner programa DEAR, ki ga podpira mreĆŸa GENE, je nedavno objavila svojo letno publikacijo »Global Education Digest«. Beri dalje