Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, Ň°t. 27

V aprilu 2020 je izŇ°el sedemindvajseti Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce_ke¬† v sklopu projekta¬†Trajnostno. Lokalno. Globalno. Koordinacijo prispevkov za novińćnik, ki izobraŇĺevalce¬†meseńćno obveŇ°ńća o novicah s podrońćja globalnega uńćenja, je tudi ta mesec opravila Umanotera. Beri dalje

Webinar “IzobraŇĺevanje v ńćasu koronavirusa: Ali lahko vkljuńćevanje socialnega in ńćustvenega uńćenja zagotovi uńćinkovito uńćenje in dobro pońćutje?”

Za mnoge uńćitelje in izobraŇĺevalce ter starŇ°e je v teh ńćasih prednostna naloga zagotoviti kvalitetno uńćenje prek spleta. Zato je potrebno dati veńćji poudarek socialnemu in ńćustvenemu uńćenju in s tem zagotoviti dobro pońćutje uńćiteljev in uńćencev. Temu vpraŇ°anju se bodo posvetili strokovnjaki v spletnem pogovoru, namenjenemu izobraŇĺevalcem. Beri dalje

Dvodnevno usposabljanje o pripovedovanju o trajnosti in globalnem drŇĺavljanstvu

Pripovedovanje zgodb je osnovni nańćin povezovanja in komuniciranja ljudi. Spletno usposabljanje, ki ga pripravlja IDEAS (International Development Association of Scotland) v sodelovanju z mreŇĺo Bridge 47, bo prepoznalo vlogo in potencial zgodb v praksah izobraŇĺevanja.
Beri dalje

Webinar o nabiranju ‚Äúdokazov‚ÄĚ o spremembah, ki jih prinaŇ°a globalno uńćenje

Veńćina ljudi, ki ustvarja pozitivne spremembe v skupnosti skozi uńćenje oziroma izobraŇĺevanje, ne da prednosti zbiranju ‚Äúdokazov‚ÄĚ o teh spremembah. Vendar so ti dokazi, porońćila, dokazila (ali kakor koli jih Ňĺelite poimenovati) zelo pomembna ‚Äď motivirajo tiste, ki delajo, ustvarjajo spoŇ°tovanje do dela, kar vodi v veńć zaupanja in mońćnejŇ°e odnose ‚Äď ustvarjajo temelje za bolj pozitivne spremembe.
Beri dalje

Spletni teńćaj o PariŇ°kem podnebnem sporazumu kot razvojni agendi

UNSSC pripravlja brezplańćni spletni teńćaj, ki bo potekal od 15. junija do 24. julija 2020.¬†¬†
Beri dalje

Mladi soustvarjajo trajnostni razvoj

Portal Mlad.si porońća, da sta¬†Mladinski svet Slovenije¬†in¬†SluŇĺba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko¬†v ńćetrtek, 16.4.2020, organizirala¬†virtualni posvet o trajnostnem razvoju z mladimi ‚Äď Agenda 2030. Beri dalje

Nadaljnji razvoj rańćunalniŇ°ke igre globalnega uńćenja

Januarja je slovaŇ°ka organizacija Ambrela, partner v projektu Bridge 47, prińćela z razvijanjem rańćunalniŇ°ke igre globalnega uńćenja.
Beri dalje

UN SDG Learn: uńćno gradivo o temah trajnostnega razvoja

UN SDG: Learn je pobuda ZdruŇĺenih narodov, katere cilj je posameznikom in organizacijam¬†ponuditi ustrezno uńćno gradivo¬†o temah trajnostnega razvoja. S skupnimi prizadevanji ZdruŇĺenih narodov, organizacij in partnerjev, univerz, civilne druŇĺbe, akademikov ter zasebnega sektorja, SDG UN: Learn ponuja bogastvo uńćnega gradiva in storitev, ki so trenutno na voljo. Beri dalje

Webinar: Koronavirus in njegov vpliv na cilje trajnostnega razvoja

V torek, 21. aprila ob 15:00, Mednarodna zveza za prostovoljsko delo – IAVE (Association for Volunteer Effort) organizira webinar, kjer bodo govorci spregovorili o tem, kako bo pandemija najverjetneje vplivala na cilje trajnostnega razvoja in kakŇ°ne bodo posledice za prostovoljske organizacije. Beri dalje

Inovativni projekti: Prigode Amande in slona

Estonska organizacija Mondo Ňĺe dolgo izobraŇĺuje izobraŇĺevalce in uńćence ter Ň°tudente iz osnovnih ter srednjih Ň°ol. Do zdaj se globalnemu uńćenju,¬†ki se osredotońća na¬†predŇ°olske otroke, niso posveńćali v veliki meri. S projektom, ki ga sofinancira Bridge 47, so se tokrat odlońćili za to pot.

Beri dalje