Reconciliation, Peace and Global Citizenship Education: Pedagogy and Practice

Azijsko-pacifiški center za izobraževanje za mednarodno razumevanje (APCEIU) je objavil publikacijo »Reconciliation, Peace and Global Citizenship Education: Pedagogy and Practice«. Delo je rezultat plodnih razprav in predstavitev na 4. mednarodni konferenci globalnega učenja, ki je potekala septembra 2019 v Koreji. Namen publikacije je omogočiti bralcu, da razišče, kako pedagogika in prakse globalnega učenja prispevajo k izgradnji miru in sprave.

Beri dalje

Kako imeti težke pogovore: 5 praktičnih nasvetov za boljše akademsko-izvajalsko sodelovanje pri raziskovanju

Poročilo MITGOV LAB obravnava velikokrat neprijetno temo – odnos med akademsko in praktično sfero, ki je velikokrat zaznamovan z obojestranskim nerazumevanjem, včasih pa tudi z dvomom in prezirom – kar ni dobra osnova za dobro in učinkovito izmenjavo znanj in izkušenj. Avtorici Varja Lipovsek in Alisa Zomer nam v tej publikaciji dajeta 5 nasvetov za “težke pogovore”, ki nam pri skupnem raziskovanju lahko pomagajo.

Beri dalje

Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce, št. 24

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce_ke, ki mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. Prvi novičnik v novem desetletju, sicer pa štiriindvajseti po vrsti, je izšel januarja 2020. Koordinacijo prispevkov je opravila Umanotera. Beri dalje

Pridružite se mreži Bridge 47

Bridge 47 vse pozameznice in posameznike, ki se ukvarjajo s področji vseživljenjskega in transformativnega učenja ter področja CTR 4 oz. 4.7, da se pridružite mreži Bridge 47. “Izobraževanje je ključno za spreminjanje sveta, toda trajnosten in pravičen svet lahko dosežemo samo skozi vizijo vseživljenjskega in širokega izobraževanja, ki navdihuje srca in um! Če želimo v naši družbi videti pozitivne spremembe, moramo poiskati nove in edinstvene priložnosti za deljenje in medsebojno učenje. Mreža Bridge 47 pomaga pri ureseničevanju le-tega.

Beri dalje

Društvo Humanitas vabi na usposabljanje o globalnem učenju

Društvo Humanitas med marcem in majem 2020 ponovno organizira kombinirano  usposabljanje o globalnem učenju za pedagoške delavce in delavke, predvsem za učitelje in učiteljice OŠ in SŠ, pa tudi za tiste, ki bodo to morda postali in delali z mladimi v formalnem ali neformalnem okolju (v NVO, mladinskih centrih ipd.). Usposabljanje bo potekalo v obliki treh srečanj v živo ter individualnega dela preko spletne platforme in mentorstva.

Beri dalje

Civil Society for ESD 2030 – Civil Society Pre-conference for the UNESCO World Conference

Med 2. in 4. junijem 2020 bo UNESCO na povabilo nemške zvezne vlade v Berlinu organiziral dogodek ob predstavitevi svojega okvira  “Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs” (ESD for 2030). “ESD for 2030” je nov program, ki ga je UNESCO razvil v odgovor na program Global Action Programme (2015-2019). Pred tem bo, da bi predstavili poglede civilne družbe, v soorganizaciji Venro, Bridge 47 in WUS (World University Service) prav tako v Berlinu organizirana “predkonferenca” Civil Society for ESD 2030 – Civil Society Pre-conference for the UNESCO World Conference, ki bo potekala med 27. in 29. majem 2020.

Beri dalje

Posvet: Predstavitev analize in priporočil na področju globalnega učenja in VITR

Vabljeni_e na posvet z naslovom “Predstavitev analize in priporočil na področju globalnega učenja in VITR”, ki bo potekal 6. februarja 2020 s pričetkom ob 14.00 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana, sejna soba P 23-24). SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira posvet, ki bo potekal v okviru projekta Bridge 47, ki ga financira EU.

Beri dalje

Global Citizenship Education state of play in Slovenia

In the framework of Bridge 47, the analysis of the Global Citizenship Education in Slovenia was conducted in 2019 (June – September). The purpose of the analysis and recommendations was to facilitate the understanding of the importance of the Global Citizenship Education on national and local level for key stakeholders. Beri dalje

Poročilo Analiza področja globalnega učenja v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev področja

V okviru projekta Bridge 47 je raziskovalka Centra za mednarodne odnose (FDV) Jana Arbeiter pripravila analizo področja globalnega učenja v Sloveniji s priporočili za nadaljno krepitev področja.

“Ključna ugotovitev analize področja globalnega učenja je, da večina akterjev na tem področju deluje s ciljem zagotavljanja čim večje implementacije trajnostnega razvoja v (ne)formalni izobraževalni sistem Slovenije. A kljub številnim (dobrim) aktivnostmi na področju, obstajajo številne nejasnosti in nerazumevanje glede koncepta globalnega učenja in vključevanja le-tega v vsakdanje življenje.”

Beri dalje

Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju se bo ukvarjala “z vprašanji prihodnosti družbe”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo novinarsko konferenco, na kateri sta minister dr. Jernej Pikalo in dr. Jadran Lenarčič, vodja strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, predstavila kako bo potekalo delo skupine in strateške usmeritve. “Minister dr. Pikalo je poudaril, da bo tretja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju predvsem strateški dokument, po obsegu krajši od Bele knjige iz leta 2011, po vsebini pa takšen, da se bo ukvarjal z vprašanji prihodnosti družbe. »Izobraževalni sistem je generator prihodnosti in je tisti, kjer se družbene spremembe najbolj poznajo. Bela knjiga ne bo nacionalna kurikularna prenova. Slednja je korak, ki sledi,« je poudaril minister.”

Beri dalje