Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce, št. 22

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce_ke, ki mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. Dvaindvajseti novičnik je izšel v mesecu novembru 2019. Koordinacijo prispevkov je opravil Ekvilib Inštitut. Beri dalje

Zaključni nagovor platforme SLOGA na nacionalni konferenci za globalno učenje

Na nacionalni konferenci za globalno učenje z naslovom Moč žensk, ki je potekala 21. 11. 2018 na Mestnem muzeju v Ljubljani, je med zaključnimi govoricami bila tudi Patricija Virtič, vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA in nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja. Na željo obiskovalcev konference njen nagovor objavljamo v celoti. Beri dalje

Globalni izzivi – globalni predmeti

Društvo Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti  pripravili tudi raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje. “Preko raziskave z učiteljicami in učitelji osnovnih in srednjih šol smo želeli ugotoviti, kakšna je njihova usposobljenost ter kakšne so njihove potrebe pri vključevanju pristopa globalnega učenja v poučevanje, še posebej v zvezi z naslavljanjem bolj občutljivih tem globalnega učenja ter poznavanjem Ciljev trajnostnega razvoja.”

Beri dalje

Letošnja konferenca NECE o soočanju z neenakostmi

V sklopu aktivnosti projekta Bridge 47 se je vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA udeležila konference NECE (Networking European Citizenship Education) z naslovom »Confronting inequalities! The role of Citizenship Education«, ki je v Glasgowu na Škotskem potekala od 25. do 27. oktobra 2019.

Beri dalje

Nova orodja za podnebno revolucijo!

National Youth Council of Ireland je izdal ” Climate Revolution: One World Week development education and global citizenship education resource pack, ki prinaša vire in ideje za delo na temah podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, namenjen pa je učiteljem_icam, izobraževalkam_cem, mladinskim delavcem_kam in drugim na področju globalnega učenja, trenerstva, aktivizma itd.

Beri dalje

Poziv za prispevke za posebno publikacijo o globalnem učenju – Ibersko partnerstvo

Ibersko partnerstvo projekta Bridge 47 bo izdalo posebno publikacijo na temo globalnega učenja, kar je skupni napor organizacij Sinergias (Portugalska) in Revista de Fomento Social (Španija). Osnutke za prispevke na temo globalneg učenja v angleščini, portugalščini, španščini in francoščini sprejemajo 30. novembra 2019.

Beri dalje

Eduskills+: nova spletna stran za izobraževanje za kritično mišljenje, vključujočo družbo in dinamični angažma

Evropske učilnice postajajo vse bolj raznolike in združujejo učence različnih identitet, zato je vse več učiteljev in učiteljic postavljenih pred izziv, kako ustrezno izvajati pristope za upravljanje te raznolikosti. Namen projekta »Reflections«, katerega partner je tudi slovensko podjetje Inter-kulturo, in novonastale spletne strani Eduskills+ je ponuditi učiteljem izobraževalne strategije za kozmopolitsko angažiranje, izobraževanje o raznolikosti, filozofsko preizpraševanje in praktično uporabo teh načel v učilnicah. Gradiva bodo prispevala k pridobivanju veščin, potrebnih za aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih, kritično mišljenje in življenje v raznolikih družbah, pa tudi za razmislek o človekovih pravicah, podnebnih spremembah, globalizaciji, pravični trgovini in potrošnji.

Beri dalje

Bridge 47 prinesel CTR 4.7 na Globalno konferenco AFS v Montrealu

Bridge 47 je kot del letošnje globalne conference AFS v Montrealu v Kanadi pripravil interaktivno delavnico o strategijah za napredek globalnega učenja (GU). Članice partnerske ekipe; Maeve Galvin, Agne Kuimet in Patricija Virtič so vodile delavnico, ki je bila zapolnjena do zadnjega kotička. Delavnica je prikazala štiri rezultate projekta Bridge 47; kako graditi učinkovite mreže, zagovorništvo za boljše politike, ki reflektirajo vlogo GU, razvijanje partnerstev z raznolikimi deležniki ter implementiracijo inovativnih tehnik za GU. Še posebej je bil dobro sprejet del delavnice, v katerem so se udeleženke in udeleženci ci skozi izkustveno igro vlog morali vživeti v osebe različnih deležnikov in razviti neudobna partnerstva.

Beri dalje