InterCap: Porońćilo o migracijah, trajnosti in uńćenju za razvoj

Objavljeno je porońćilo EU Audit on Migration, Sustainability and Development Education na temo migracij, trajnostni in izobraŇĺevanja za razvoj, ki ga je pripravila Diversity Development Group v okviru projekta InterCap, v katerem sodeluje tudi Zavod Global. Porońćilo preuńćuje migracijske in razvojne politike EU in prevladujońće javno mnenje o fenomenu migracij.

Beri dalje

Teden globalnega uńćenja 2019: Prijave odprte!

Teden globalnega uńćenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru. Med 18. in 24. novembrom 2019, v razŇ°irjenem terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo tako v Sloveniji potekal Ňĺe trinajsto leto. LetoŇ°nja osrednja tema so podnebne spremembe, slogan tedna pa je ¬ĽZbudi se! To je zadnji poziv za podnebje.¬ę V razlińćnih krajih bo na to tematiko potekalo veńć dogodkov: predavanja, delavnice globalnega uńćenja, pogovori, pisanje apelov, razstave ‚Ķ Prijave aktivnosti so Ňĺe moŇĺne, vsako leto pa se zvrsti tudi prek 100 aktivnosti. SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć, vas vabi, da skupaj z nami v tem obdobju izvedete aktivnost(i).
Beri dalje

Razpis za sofinanciranje v okviru projekta Bridge 47: Delite svoje inovacije!

Delate na podrońćju globalnega uńćenja ali inovacij na podrońćju izobraŇĺevanja? Verjamete, da lahko izobraŇĺevanje spremeni svet okrog vas na boljŇ°e? ńĆe je vaŇ° odgovor da, vas Bridge 47 vabi k sodelovanju na razpisu za sofinanciranje inovativnih izobraŇĺevalnih projektov.

Beri dalje

Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, Ň°t. 21

V sklopu projekta¬†Trajnostno. Lokalno. Globalno.¬†nastaja Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce_ke, ki meseńćno obveŇ°ńća o novicah s podrońćja globalnega uńćenja. Enaindvajseti novińćnik je izŇ°el v mesecu oktobru 2019. Koordinacijo prispevkov je opravil¬†Ekvilib InŇ°titut. Beri dalje

Predstavnice_ki NVO na posvetu o novih smernicah za globalno uńćenje

V torek, 15. oktobra 2019, smo se na posvetu o smernicah za globalno uńćenje, ki jih pripravlja Jana Arbeiter, raziskovalka Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za druŇĺbene vede, zbrale predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z globalnim uńćenjem. Predstavitvi osnutka porońćila in smernic, ki nastajajo v okviru projekta Bridge 47, je sledila razprava.

Beri dalje

Mladi zagovorniki trajnostnega razvoja izvedli projekti dan na temo okoljevarstva

“V soboto, 21. 9. 2019, smo z dijaki 2. letnika izvedli projektni dan na temo okoljevarstva. PridruŇĺili smo se vseslovenski akciji ńĆista obala 2019 v organizaciji InŇ°tituta za vode RS. NaŇ°i dijaki in uńćitelji so ńćistili obalo in popisovali odpadke v Kopru, Izoli in Ankaranu. Poleg tega je skupina dijakov s ńćlani RibiŇ°ke druŇĺine Koper ńćistila obreŇĺje reke RiŇĺane, pod okriljem Marjetice Koper pa so nekateri dijaki pomagali in ńćistili v Obalnem zavetiŇ°ńću za Ňĺivali.

Beri dalje

Zakljuńćuje se projekt SMILE

Septembra so se partnerji projekta SMILE, Supporting Migrant Inclusion in Lifelong Learning and Education oziroma ‚ÄėPodpora migrantom pri vkljuńćevanju v vseŇĺivljensko uńćenje in izobraŇĺevanje‚Äô – The Foundation for Shelter and Support to Migrants (Malta), Integration F√∂r Alla (҆vedska), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Ciper) in InŇ°titut za afriŇ°ke Ň°tudije – zadnjińć sreńćali na Malti in uspeŇ°no zakljuńćili z aktivnostmi projekta. “Ostane nam le Ň°e najzabavnejŇ°i del: porońćanje in urejanje dokumentacije.”

Beri dalje

Sobota je dan za objem

V sodelovanju z InŇ°titutom za afriŇ°ke Ň°tudije je Srednja Ň°ola Zagorje skupaj s Planinskim druŇ°tvom Zagorje organizirala pohod, obarvan tudi z globalnim uńćenjem in ozaveŇ°ńćanjem o ciljih trajnostnega razvoja. “V soboto, 21. 9. je veńć kot 40 pohodnikov razlińćnih starosti odŇ°lo na¬† 6. objem Zagorske doline. ŇĹe na zańćetku naŇ°ih pohodov smo k sodelovanju povabili zagorske planince oz. Planinsko druŇ°tvo Zagorje, ki poskrbi, da je naŇ° korak varen.¬† Pohodi so obińćajno tudi tematsko obarvani in glede na to povabimo k sodelovanju glasbenike, lokalne pridelovalce hrane, posameznike ter druŇ°tva,¬† ki poznajo¬† naŇ°o bogato kulturno dediŇ°ńćino.¬† Tako na¬† Srednji Ň°oli Zagorje sledimo in skuŇ°amo Ň°iriti znanje o ciljih trajnostnega razvoja med mladimi in odraslimi.”

Beri dalje

Kahoot kviz na temo ¬ĽEnakost spolov – SDG5¬ę

InŇ°titut za afriŇ°ke Ň°tudije se je ozaveŇ°ńćanja o temi enakosti spolov in cilja trajnostnega razvoja 5 lotil z inovativnimi orodji, s kvizom na spletni aplikaciji Kahoot. “Kahoot kviz je enostavna spletna aplikacija, ki jo je treba naloŇĺiti na mobilni telefon, odpreti in Ňĺe lahko odgovarjamo na vpraŇ°anja. Pomembna prednost aplikacije je, da omogońća popostritev vpraŇ°anj z namigi v obliki fotografij, ilustracij ali youtube posnetkov. Isto velja za sprotna ali konńćna pojasnila pravilnih odgovorov. Ker odgovarjanje poteka preko mobilnih telefon ali osebnih rańćunalnikov, lahko vsi udeleŇĺenci odgovarjajo hkrati oziroma tekmujejo kdo bo prej pravilno odgovoril.”

Beri dalje

Aktivizem? Digitalni Aktivizem?

V sklopu projekta Globalno lokalno uńćenje na InŇ°titutu za afriŇ°ke Ň°tudije izvajajo aktivnosti osveŇ°ńćanja o razlińćnih oblikah aktivizma. “Mladim Ňĺelimo sporońćiti, da aktivizem, ńćeprav je v medijih veńćkrat tako predstavljen, ni apriorno nekaj slabega. Aktivizem je najlaŇĺje definirati kot prizadevanje za doseganje druŇĺbenih, politińćnih, okoljskih in ekonomskih sprememb. S hitrim razvojem informacijske tehnologije, se je razvil tudi digitalni aktivizem, ki se od tradicionalnega razlikuje predvsem po uporabi orodij za doseganje sprememb.”

Beri dalje