Zbirka gradiv za uńćenje proti sovraŇ°tvu in nestrpnosti

Facing History and Ourselves na svoji spletni strani ponuja zbirko gradiv za uńćenje proti sovraŇ°tvu in nestrpnosti “Standing up to Hatred and Intolerance”, ki je namenjena vkljuńćevanju uńćeńćih se kot akterke civilne druŇĺbe, mislece in ljudi, ki reŇ°ujejo probleme z naslavljanjem globalnih izzivov v skupnosti in obńćutka pripadnosti, kar vkljuńćuje sodobni antisemitizem, rasizem in ksenofobijo.

Beri dalje

TeachSGDs: uńćna gradiva za globalno uńćenje

TeachSGDs zdruŇĺuje ambasadorje in ambasadorke globalnega uńćenja in ponuja Ň°tevilne vire, uńćna gradiva, nańćrte uńćnih ur in bloge na temo globalnega uńćenja.

Beri dalje

Staroselski jeziki na Google Earth

Med 7000 jeziki, ki se govorijo po svetu, je 2680 staroselskih jezikov ‚ÄĒ kar predstavlja veńć kot tretjino vseh svetovnih jezikov ‚ÄĒ v nevarnosti, da bi izginili. ZdruŇĺeni narodi so razglasili leto 2019 za Mednarodno leto staroselskih jezikov, da bi poveńćali ozaveŇ°ńćenost o teh jezikih in njihovem prispevku h globalni raznolikosti. Da bi jih pomagali ohraniti, nova tura Google Earth Celebrating Indigenous Languages, deli zvońćne posnetke govorcev in govork veńć kot 50 staroselskih jezikov.

Beri dalje

Vsi mednarodni dnevi, tedni, leta … na enem mestu

ZdruŇĺeni narodi obeleŇĺujejo izbrane dneve, tedne, leta in desetletja, vsakińć z dolońćeno temo. Z ustvarjanjem posebnih obeleŇĺevanj ZN promovira mednarodno zavedanje in dejanja na temo teh zadev. Veńćina takih obeleŇĺevanj je bila zańćeta po resolucijah Generalne skupŇ°ńćine ZN, nekatere pa so dolońćile specializirane agencije ZN. ZN obeleŇĺuje tudi obletnice kljuńćnih dogodkov v zgodovini.

Beri dalje

World’s largest lesson ali Najveńćja svetovna uńćna ura

Projekt World‚Äôs Largest Lesson v sodelovanju z UNICEF prinaŇ°a globalne cilje otrokom po vsem svetu in jih zdruŇĺuje v njihovem aktiviranju. Od septembra 2015 je projekt dosegel veńć kot 130 drŇĺav in veńć kot 8 milijonov otrok letno. Na portalu lahko najdete Ň°tevilne materiale, ideje za aktivnosti, nańćrte uńćnih ur in veńć.

Beri dalje

Start the change: prirońćnik Pouńćuj spremembe!

V okviru projekta Start the Change v katerem je slovenski partner Amnesty International Slovenije je izŇ°el prirońćnik za uńćitelje_ice “Pouńćuj spremembe! 8 korakov, kako postati globalni uńćitelj”, pri pripravi katerega je sodelovalo 45 uńćiteljic in uńćiteljev iz celotne Evrope. Prirońćnik prinaŇ°a smernice za uspeŇ°no delo na podrońćju globalnega uńćenja.

Beri dalje

Virtualna konferenca: Global Education Conference (GEC)

Global Education Conference Network organizira globalno virtualno konferenco na temo izobraŇĺevanja, ki bo potekala med 18. in 20. novembrom 2019. Konferenca je kolaborativna, vkljuńćujońća in globalna skupnostna iniciativa, ki vkljuńćuje uńćeńće se, izobraŇĺevalce_ke in organizacije na vseh ravneh. Aktivnosti so zasnovane za bistveno poveńćanje priloŇĺnosti za povezovanje uńćilnic hkrati s spodbujanjem kulturnega zavedanja in prepoznavanja raznolikosti ter dostopa do izobraŇĺevanja za vse.

Beri dalje

Publikacija Ed-lines o kakovnostnem izobraŇĺevanju za vse

Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) je objavila publikacijo na temo kakovostnega izobraŇĺevanja za vse, v kateri naslavlja drŇĺavljansko vzgojo in izobraŇĺevanje za trajnostni razvoj v Srednji Aziji.

Beri dalje

Oxfam: Prirońćnik za uńćitelje_ice o ciljih trajnostnega razvoja

Oxfam je objavil prirońćnik za uńćitelje_ice o ciljih trajnostnega razvoja. Prirońćnik podpira uńćitelje in izobraŇĺevalke, ki delajo z mladimi ljudmi za poglabljanje njihovega razumevanja izobraŇĺevanja o in za cilje trajnostnega razvoja ter kako pristopi globalnega uńćenja in metodologije lahko Ň°e podprejo njihove dobre prakse.

Beri dalje

Poziv k oddaji ńćlankov za publikacijo Transformative Education

Global Campaign for Education vabi k oddaji ńćlankov za posebno publikacijo Transformative Education, ki bo naslavljala koncept transformativnega uńćenja kot alternativnega okvirja za razumevanje namenov izobraŇĺevanja in Ň°e posebej nańćinov, kako je izobraŇĺevanje konceptualizirano in vrednoteno. Rok za oddajo ńćlankov je 3. november 2019.

Beri dalje