Zańćetek pobude EveryWorld

Organizacija Know My World je objavila pobudo EveryWorld, ki predstavlja priloŇĺnost za uńćilnice po svetu, da se poveŇĺejo z uporabo njihove unikatne filozofije virtualnih izmenjav.¬†

Beri dalje

Papa plastińćne vreńćke!

Delimo pobudo dveh sester, ki sta ustanovili nevladno organizacijo z¬†namenom¬†ńćiŇ°ńćenja vodnih poti in spodbujanja prepovedi plastińćnih vreńćk. V gibanje Papa plastińćne vreńćke! se lahko vkljuńćijo tudi uńćenci.

Beri dalje

Prirońćnik QCEA za izobraŇĺevanje za mir

The Quaker Council for European Affairs (QCEA)¬† je izdal prirońćnik Peace Education: Making the Case ki kaŇĺe, kako se je izobraŇĺevanje o miru odzvalo na teŇĺke politińćne kontekste v zadnjih desetletjih in dokazuje, da je izobraŇĺevanje za mir pomembno za izgradnjo miru danes. Porońćilo vsebuje primere veńć kot 20 organizacij, ki delujejo na podrońćju izobraŇĺevanja za mir po svetu.
Beri dalje

IzŇ°lo zakljuńćno porońćilo Regijskega seminarja za globalno uńćenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje

IzŇ°lo je zakljuńćno porońćilo Regijskega seminarja za globalno uńćenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki je potekal 6. novembra 2018 v Ljubljani. Seminar sta organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Porońćilo je pripravila platforma SLOGA. Beri dalje

Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, Ň°t. 12

V sklopu projekta¬†Trajnostno. Lokalno. Globalno.¬†nastaja Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, ki izobraŇĺevalce meseńćno obveŇ°ńća o novicah s podrońćja globalnega uńćenja. Prvi letoŇ°nji, sicer pa¬† dvanajsti novińćnik, je izŇ°el v mesecu januarju 2019. Koordinacijo prispevkov je opravil Zavod Voluntariat. Beri dalje

Globalno uńćenje v kemiji – leto periodnega sistema

Ob mednarodnem letu periodnega sistema kemijskih elementov (International Year of the Periodic Table¬†(IYPT2019)) je organizacija European Chemical Society objavila nekoliko drugańćen periodni sistem, ki vsebuje 90 naravnih elementov pomembnih za Ňĺivljenje z oceno njihovih trenutnih zalog. Brezplańćni periodni sistem je na voljo tudi v slovenŇ°ńćini, skupaj z opombami za uńćitelje!

Beri dalje

Brezplańćno spletno usposabljanje: drŇĺavljanska dimenzija globalnega uńćenja

Center Sever-Jug vabi k prijavi na brezplańćno spletno usposabljanje na temo drŇĺavljanske dimenzije globalnega uńćenja, ki bo potekalo med 3. februarjem in 4. marcem 2019. Rok za prijave je 28. januar 2019.¬†

Beri dalje

The South-East Europe and Mediterranean Regional Seminar on Global Development Education (GDE) follow-up meeting MATERIALS

The South-East Europe and Mediterranean Regional Seminar on Global Education (GE) follow-up meeting took place in Ljubljana, Slovenia on November 6, 2018. During the one-day meeting participants reviewed the state of advancement of GDE implementation through three sessions dedicated to Policy Making and Curriculum Development; Professional development of educators and quality support; Awareness raising and pedagogical tools. Notes for the working sessions are now avaliable.

Beri dalje