Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, Ň°t. 9

V sklopu projekta¬†Trajnostno. Lokalno. Globalno.¬†nastaja Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za izobraŇĺevalce, ki izobraŇĺevalce meseńćno obveŇ°ńća o novicah s podrońćja globalnega uńćenja. V mesecu oktobru¬†je izŇ°el deveti¬†novińćnik, koordinacijo prispevkov pa je opravil Zavod Voluntariat. Beri dalje

ńĆetrta Ň°tevilka Global Citizenship Education Gazette

IzŇ°la je ńćetrta Ň°tevilka Global Citizenship Education Gazette, informativnega ńćasopisa stińćiŇ°ńća za globalno uńćenje pri Evropski¬†zvezi NVO za pomońć in razvoj – CONCORD.¬† Beri dalje

Odprte prijave za Teden globalnega uńćenja 2018: Svet se spreminja. Kaj pa mi?

Med¬†18. in 25. novembrom 2018¬†bo v Sloveniji Ňĺe dvanajsto leto potekal¬†Teden globalnega uńćenja.¬†Osrednja tema so¬†cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je ¬ĽSvet se spreminja. Kaj pa mi?¬ę. SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakŇ°no aktivnost.¬† Beri dalje

Teden globalnega uńćenja letos o spremembah in aktivaciji

Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji Ňĺe dvanajsto leto potekal Teden globalnega uńćenja,¬†v koordinaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć. Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je ¬ĽSvet se spreminja. Kaj pa mi?¬ę. V razlińćnih krajih bo na to tematiko potekalo¬†veńć dogodkov: predavanja, delavnice globalnega uńćenja, pogovori, pisanje apelov, razstave ‚Ķ Beri dalje

Spletno predavanje prof. Vanesse de Oliveira Andreotti o globalni pravińćnosti v izobraŇĺevanju

Delimo posnetek predavanja¬†prof. Vanesse de Oliveira Andreotti, ki ga je organiziralo¬†ZdruŇĺenje evropskih raziskovalnih inŇ°titutov (EADI) v okviru projekta Bridge 47: “Interdisciplinary Studies in Global/Planetary Interdependence: The mobilization of hope¬†and rage in times of instability”.

Beri dalje

DruŇ°tvo Humanitas prejelo nagrado za inovativen projekt globalnega uńćenja

V Bruslju je 4. in 5. oktobra potekala dvodnevna konferenca, ki jo Evropska mreŇĺa za globalno uńćenje ‚Äď GENE organizira dvakrat letno. Tokratna okrogla miza je bila namenjena tudi podelitvi nagrad za najbolj inovativne projekte globalnega uńćenja. Na nateńćaju, ki je potekal med majem in junijem 2018 je sodelovalo 70 organizacij iz 22 drŇĺav. Med sedmimi nagrajenimi projekti je tudi projekt “Klub uńćiteljic in uńćiteljev globalnega uńćenja”, ki ga izvaja DruŇ°tvo Humanitas.¬† Beri dalje