Vabilo k soustvarjanju konference Od globalnih izzivov do globalnih drŇĺavljanov: kako naslavljati obńćutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?

DruŇ°tvo Humanitas 22. novembra 2017 organizira konferenco Od globalnih izzivov do globalnih drŇĺavljanov: kako naslavljati obńćutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja? Ciljne skupine bodo uńćitelji, ravnatelji, predstavniki Ň°ol, ZRS҆, MIZ҆, MZZ, in nevladne organizacije, delujońće na podrońćju globalnega uńćenja (GU). Beri dalje

Zadnjih 17 mesecev spletno ozaveŇ°ńćali o globalnih ciljih in globalnem uńćenju

Od 18. maja 2016 do 15. oktobra 2017 smo izvajali spletno ozaveŇ°ńćevalno kampanjo o povezavi med cilji trajnostnega razvoja in globalnim uńćenjem, ki je potekala v¬† sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!, kjer so zdruŇĺene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s podrońćja globalnega uńćenja. Beri dalje

Konzorcij NVO uspeŇ°no zakljuńćil projekt Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!

S 15. oktobrom 2017 so se zakljuńćile aktivnosti v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!, kjer so zdruŇĺene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s podrońćja globalnega uńćenja, ki se osredotońća na vzroke in posledice globalnih izzivov ter nas opremlja z znanji, veŇ°ńćinami in vrednotami, ki so potrebni za njihovo reŇ°evanje. Podrońćje, ki je Ň°e vedno precej zapostavljeno, v veliki meri pokrivajo cilji trajnostnega razvoja.
Beri dalje

Kako lahko globalno uńćenje pripomore k uresnińćevanju globalnih ciljev?

V sklopu projekta¬†Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! smo meseńćno izdajali publikacije, v katerih smo opisali posamezne¬†cilje trajnostnega razvoja in jih povezali z¬†globalnim uńćenjem. Nastalo je 17 prispevkov, kolikor je tudi ciljev. Beri dalje

1. cilj trajnostnega razvoja in globalno uńćenje

V mesecu oktobru 2017 v sklopu projekta¬†Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev!¬†predstavljamo 1. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotońća na odpravo revŇ°ńćine. Pojasnjujemo, kako lahko globalno uńćenje pripomore k uresnińćevanju danih zavez drŇĺav – kako odpraviti vse oblike revŇ°ńćine povsod po svetu.

Beri dalje

Pravica za moje piŇ°kote: prenehajte Ňĺrtvovati okolje in ńćlovekove pravice

V EU vsakodnevno jemo piŇ°kote. Ti piŇ°koti pa trenutno vsebujejo skrito sestavino zlorab ńćlovekovih pravic in okoljske Ň°kode. Kot drŇĺavljani zavrańćamo nadaljnjo podporo tovrstnim zlorabam ter pozivamo EU, naj evropska podjetja prisili, da bodo odgovarjala za krŇ°itve, ki se dogajajo vzdolŇĺ njihovih celotnih dobavnih verig. Metode, ki se jih posluŇĺujejo podjetja za prepreńćevanje krivic vzdolŇĺ njihovih dobavnih verig, trenutno temeljijo le na prostovoljni osnovi in ostajajo neuńćinkovit. Beri dalje

Mednarodna konferenca “IzobraŇĺevanje za dialog” zdruŇĺila deleŇĺnike v Bernardinu

Glavni motiv mednarodne konference “IzobraŇĺevanje za dialog” , ki je o potekala v Bernardinu 9. in 10. oktobra 2017, je bilo medkulturno drŇĺavljansko izobraŇĺevanje kot osrednji element medkulturnega dialoga. Razprave in sklepi konference naj bi vladam drŇĺav ob Sredozemlju (evropskim in juŇĺnim), njihovim izobraŇĺevalnim ustanovam in ostalim druŇĺbenim deleŇĺnikom ponudil pahljańćo uporabnih priporońćil. Konference sta se udeleŇĺila tudi direktor platforme SLOGA in vodja podrońćja za globalno uńćenje pri platformi.
Beri dalje

Sodelujte v Tednu globalnega uńćenja 2017

Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji Ňĺe enajsto leto potekal Teden globalnega uńćenja in SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć, vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakŇ°no aktivnost. Beri dalje

Teden globalnega uńćenja letos posveńćen ciljem trajnostnega razvoja

Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji Ňĺe enajsto leto potekal Teden globalnega uńćenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno uńćenje in humanitarno pomońć. Osrednja tema Tedna globalnega uńćenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je ¬ĽMoj svet je odvisen od vseh nas¬ę. V razlińćnih krajih bo na to tematiko potekalo veńć dogodkov: predavanj, delavnic globalnega uńćenja, pogovorov, kreativno pisanje, pisanje apelov ‚Ķ
Beri dalje

Z specializiranimi novińćniki za uńćitelje obveŇ°ńćali o globalnem uńćenju

V sklopu projekta¬†Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! je izhajal Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za uńćitelje, s katerim smo meseńćno obveŇ°ńćali o novicah s podrońćja globalnega uńćenja. V 17 mesecih smo izdali 17 novińćnikov, v katerih podrobneje predstavljamo posamezne¬†cilje trajnostnega razvoja (CTR). Beri dalje