Veńć desettisońć kilometrov, da pride tropsko sadje na naŇ°e police

Statistińćni urad Republike Slovenije je pojasnil, kako ekonomska globalizacija omogońća skoraj neomejen transport: sestavine za smuti na primer lahko skupno prepotujejo tudi 52.289 km, preden pridejo v Slovenijo. Beri dalje

Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za uńćitelje, Ň°t. 13

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! nastaja Novińćnik s podrońćja globalnega uńćenja za uńćitelje, ki Ň°olnike meseńćno obveŇ°ńća o novicah s podrońćja globalnega uńćenja. V mesecu maju smo izdali trinajsti novińćnik, v katerem podrobneje predstavljamo novosti s podrońćja, pa tudi dvanajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotońća na odgovorno proizvodnjo in potroŇ°njo. Beri dalje

12. cilj trajnostnega razvoja in globalno uńćenje

V mesecu maju 2017 v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim uńćenjem do globalnih ciljev! predstavljamo 12. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotońća na odgovorno proizvodnjo in potroŇ°njo. Pojasnjujemo, kako lahko globalno uńćenje pripomore k uresnińćevanju danih zavez drŇĺav – kako bomo zagotovili trajnostne nańćine porabe in proizvodnje. Beri dalje

1. evropski nateńćaj SAME WORLD – PODALJ҆AN ROK ZA PRIJAVO – tudi za zadnjo triado

DruŇ°tvo Humanitas vabi uńćiteljice in uńćitelje zadnje triade osnovne Ň°ole ter profesorje in profesorice srednjih Ň°ol k sodelovanju na nateńćaju za dobre prakse globalnega uńćenja, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju. Rok za prijavo je podaljŇ°an do 8. junija. Beri dalje

Vabilo k objavi v Kam po znanje – pregled ponudbe izobraŇĺevanja odraslih 2017/18

AndragoŇ°ki center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraŇĺevanje in Ň°port pripravlja spletni Pregled ponudbe izobraŇĺevanja odraslih Kam po znanje 2017/2018 (https://pregled.acs.si). Informacije, objavljene na spletni strani Kam po znanje, bodo v pomońć vsem, ki iŇ°ńćejo podatke o ustanovah, ki izobraŇĺujejo odrasle, podatke o programih formalnega in neformalnega izobraŇĺevanja, ali druge informacije o moŇĺnostih izobraŇĺevanja in uńćenja odraslih. Beri dalje

Humanitasova poletna tabora svetov

DruŇ°tvo Humanitas v ńćasu poletnih Ň°olskih pońćitnic organizira dva brezplańćna tabora za druŇĺine med 14. – 16. 7. 2017 ali med 25. – 27. 8. 2017, ki bosta potekala v ńĆermoŇ°njicah. Tabora bosta medkulturno obarvana, vabljene sodruŇĺine iz sosednje vasi, Slovenije, Evrope, Azije, Afrike, s celega sveta. Beri dalje

Javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vkljuńćevanja in skupnih vrednot EU z izobraŇĺevanjem

Evropska komisija je zańćela javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vkljuńćevanja in skupnih vrednot EU z izobraŇĺevanjem. Osrednje vpraŇ°anje posvetovanja je, kako lahko izobraŇĺevanje v Evropi pomaga mladim utrditi njihovo mesto v druŇĺbi, v kateri se ńćedalje bolj razraŇ°ńćajo revŇ°ńćina, populizem in nasilni ekstremizem. Beri dalje

Kratko, jedrnato, Ň°okantno: video ¬ĽPrehransko svarilo!¬ę!

Na InŇ°titutu za trajnostni razvoj so osnovne in srednje Ň°ole povabili k sodelovanju v video nateńćaju v okviru projekta EAThink2015, ki globalno uńćenje povezuje s Ň°olskimi ekovrtovi. Uńćenci in dijaki so lahko sodelovali s 30-sekundnim amaterskim videom na eno ali veńć sledeńćih tem: izobraŇĺevanje o izbiri Ňĺivil in o kritińćni potroŇ°nji, pravica do hrane in ekoloŇ°ko kmetijstvo. Strokovna Ňĺirija je prejela 21 videov in soglasno izbrala video dijakov iz Gimnazije Ilirska Bistrica ‚Äď druŇĺbeno angaŇĺiran rap s kritińćnim sporońćilom in jasno izraŇĺeno poanto. Beri dalje

Nateńćaj GENE za najboljŇ°e inovacijske projekte globalnega uńćenja

Evropska mreŇĺa za globalno uńćenje (Global Education Network Europe ‚Äď GENE), ki zdruŇĺuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim uńćenjem, je 1. maja 2017 objavila nateńćaj za inovativne projekte globalnega uńćenja, ki jih izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava v Evropi. Nateńćaj poteka do 31. julija 2017. NajboljŇ°ih pet projektov bo prejelo nagrado v viŇ°ini 10 000 evrov. Beri dalje

1. evropski nateńćaj SAME WORLD

DruŇ°tvo Humanitas vabi profesorje in profesorice srednjih Ň°ol k sodelovanju na nateńćaju za dobre prakse globalnega uńćenja, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju. Beri dalje