Kako spreminjati svet ‚Äď prirońćnik za lenuhe

SDGs prirocnik za lenuheIzkoreninjenje ekstremne revŇ°ńćine, boj proti neenakosti in nepravińćnosti¬†ter prepreńćevanje podnebnih sprememb. Globalni cilji so izjemno pomembni in bodo spremenili svet. Za dosego teh ciljev pa bo potrebno sodelovanje med vladami, mednarodnimi organizacijami in svetovnimi voditelji. Zdi se nemogońće, da bi povpreńćna oseba naredila razliko. Bi se morali vdati v usodo? Beri dalje

Porońćilo o globalnem uńćenju in participaciji mladih

V sklopu projekta Schools for Future je bilo v januarju pripravljeno obseŇĺno porońćilo o pomenu mladinskega participativnega pristopa na podrońćju globalnega uńćenja v Evropi. Porońćilo se osredotońća na partnerske drŇĺave v projektu ‚Äď Ciper, Italijo, Poljsko in Veliko Britanijo.

Osrednja tema porońćila je poziv odlońćevalcem in civilnodruŇĺbenim organizacijam, da prepoznajo razlińćne nańćine, preko katerih Ňĺelijo mladi sodelovati pri uńćenju o in ukrepanju na podrońćju globalnih vpraŇ°anj.¬†Globalno drŇĺavljanstvo je UNESCO prepoznal kot pomemben del izobraŇĺevanja s cilji trajnostnega izobraŇĺevanja in na konferenci o globalnem uńćenju na HrvaŇ°kem.

Vodnik ‚ÄúRazvoj globalno pravińćne regije‚ÄĚ

Avstrijska nevladna organizacija S√ľdwind je razvila vodnik za nevladne organizacije, odlońćevalce, organizacije, aktivne na podrońćju pravińćne trgovine, podjetja in ostale relevantne organizacije z nasveti ter¬†praktińćnimi ukrepi, kako regijo razviti, da bo globalno pravińćna. Vodnik nadgrajuje izkuŇ°njeS√ľdwinda v avstrijski regiji Bucklige Welt- Wechselland in poudarja povezave regionalnih, globalno pravińćnih, sezonskih in bioloŇ°kih izdelkov.

Povabilo k Dnevu za spremembe 2016

Slovenska filantropija vabi k vseslovenski prostovoljski akciji¬†Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija Ňĺe vse od leta 2010 v zańćetku pomladi prebivalce Slovenije povabi, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se lotevamo konkretnih dejanj, s katerimi izboljŇ°ujemo Ňĺivljenje v svojem okolju in v Ň°irŇ°i druŇĺbi. LetoŇ°nji Dan za spremembe bo potekal pod sloganom Dan za spoŇ°tovanje v soboto, 2. aprila 2016. Beri dalje

Porońćilo o raziskavi Youth Impact for Peace

Porońćilo o raziskavi Youth Impact for Peace: Monitoring, Evaluation and Learning in Six European Youth Organizations¬†je rezultat skupnih prizadevanj sekretariata United Nations of Young Peacebuilders in petih organizacij ńćlanic (Service Civil International, The Peace Action, Training and Research Institute of Romania, Fundaci√≥ Catalunya Volunt√†ria,The European Intercultural Forum¬†in International Centre for the Promotion of Education and Development). Raziskava se je osredotońćila na razumevanje trenutnih procesov in praks za spremljanje, evalvacijo in uńćenje. Beri dalje