NAJ knjiga Hiše svetov meseca maja je Tekoča moderna

Tekoča moderna je poleg naslova knjige tudi avtorjeva lastna skovanka, ki predstavlja njegov koncept v postmoderni dobi. Glavna ideja tekoče moderne je, da nič ni več trajno in stabilno – vse je tekoče. Tisto, kar je nespremenljivo, je le dejstvo, da se vse spreminja. V tem obdobju obstajajo številna protislovja, ki posameznika in družbo postavljajo v trenutno brezizhodne položaje. Človekova navidezna svoboda in varnost sta postavljeni pod vprašaj, saj ni več ničesar, na kar bi se lahko človek upiral ali zanašal. V tem nepredvidljivem svetu, je posameznik prepuščen samemu sebi in je zato tudi sam odgovoren zase.

Beri dalje

Spletna knjižnica DEEEP

V spletni knjižnici najdete vsebine s področja globalnega učenja, civilno družbenih organizacij, razvoja in socialne pravičnosti.

Hrvaška platforma CROSOL organizirala prvi nacionalni seminar o globalnem učenju

Na seminarju so z različnimi deležniki (predstavniki učiteljev, področnih raziskovalcev, Ministrstva za šolstvo, Ministrstva za zunanje zadeve in nevladnih organizacij) preučevali možnosti vpeljave koncepta globalnega učenja v šolske kurikule. Beri dalje

Na Kulturnem bazarju o evropskem letu za razvoj 2015

Predstavnici Sveta platforme SLOGA sta se udeležili tudi sklepne prireditve Kulturnega bazarja, kot osrednjega dogodka evropskega leta za razvoj 2015 na področju kulture. Začela se je s premiero skladbe “En svet” skupine slove’n’aid, v kateri se je posebej za to priložnost zbrala vrsta znanih slovenskih glasbenih ustvarjalcev (Alya, Andraž Hribar, Darja Švajger, Eva Boto, Eva Černe, Eva Hren, Jana Šušteršič, Katja Koren, Manca Špik, Nejc Lombardo, Nuša Derenda, Omar Naber, Skupina Gadi in Vlado Pilja), ki so pripravili pesem in videospot, s katerim promovirajo mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije. Na to se je v uvodnem nagovoru navezal tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ko je dejal, da se vsi zavedamo, kako medsebojno povezan je današnji svet. Zato želimo spodbuditi zavedanje skupne in vzajemne odgovornosti vseh nas za revščino povsod v svetu in vprašanja trajnostnega razvoja – to bo tudi vsebina razvojne agende po letu 2015.

Beri dalje

Seznami priporočene literature, filmov in uprizoritvene umetnosti o ELR2015

Na seznamu najdete:
1. izborom kakovostne leposlovne in poučne literature za otroke in mladino, povezane s tematiko evropskega leta za razvoj, ki jo lahko najdemo v slovenskih splošnih knjižnicah;
2. izborom dramskih, lutkovnih in plesnih predstav, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj;
3. izborom filmov, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj.
Seznam najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Evropsko leto za razvoj krovna tema Tedna vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. Teden vseživljenjskega učenja je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Beri dalje

O globalnih temah za najmlajše preko risanke

Čeprav se vsi ne poznamo med seboj, smo delček sveta, ki potrebuje čisto okolje, varno podnebje, odgovornost do vseh ljudi na zemlji. Vsi smo med seboj povezani, zato vsako posamezno dejanje šteje.

Beri dalje

Študijski obisk v Bruslju na temo globalnega učenja in ozaveščanja javnosti

Obiska se je udeležilo 18 predstavnic in predstavnikov civilnih organizacij novih držav članic, med njimi sta bila dva predstavnika nacionalnih razvojnih platform (SKOP in CROSOL) in 15 predstavnic in predstavnikov organizacij, ki so aktivne v nacionalnih platformah. Glavni namen študijskega obiska je bilo povečanje poznavanja evropskih institucij in njihove vloge v mednarodnem razvojnem sodelovanju, prepoznavanje EU procesov povezanih z globalnim učenjem in ozaveščanjem javnosti ter razumevanje aktualnih ključnih procesov v razvojnih politikah, kot na primer razprava o ciljih trajnostnega razvoja.

Beri dalje

Mladinski natečaj umetniških del in kratkih filmov o človekovih pravicah 2015

Ekipa festivala »This human world« bo izvedla mladinski natečaj umetniških del in kratkih filmov o človekovih pravicah 2015, ki bo odprt za otroke in mladostnike, stare med 10 in 20 let. Sodelujejo lahko vse vrste šol. Letošnja osrednja tema so »heroji«.

Beri dalje