1335175603Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti.

Kaj so cilji tedna globalnega učenja?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje  in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva.

Kako lahko sodelujemo pri tednu globalnega učenja

Tema in aktivnost se lahko navezuje na številna širša področja, kot na primer:  lokalna in globalna neenakost in nepravičnost, stereotipi, medkulturna komunikacija, globalno državljanstvo, globalna odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, itd.

Oblike aktivnosti:
Okrogla miza, debatni maraton, gledališka predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z diskusijo itn.

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima izdelane delavnice prav za vas!

Namig za organizacijo dogodka:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, si oglejte aktivnosti šol preteklih let (link na poročilca in program) ali: