1335175603Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti.

Sodelujte pri aktivnostih tedna in organizirajte dogodek v vašem razredu, šoli ali lokalni skupnosti! Globalno učenje se prične v vašem lokalnem okolju!

Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji že dvanajsto leto potekal Teden globalnega učenja. SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakšno aktivnost. 

Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«.

KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?
Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

PRIJAVI DOGODEK

Odločili smo se za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja 2018. Kaj sedaj?

   1. Ko se odločite za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja, aktivnost prijavite preko spletnega obrazca. Po prejemu prijave vam bomo poslali logotip Tedna globalnega učenja, ciljev trajnostnega razvoja in platforme SLOGA, ki jih lahko uporabljate pri širjenju informacije o vaši dejavnosti v lokalni skupnosti.
   1. Platforma SLOGA bo poskrbela za koordinacijo aktivnosti in medijsko obveščanje o celotnem tednu, organizacija posamezne aktivnosti pa je v vaših rokah.
   1. Pri objavah na socialnih omrežjih uporabite ključnike #TGU2018, #GlobalnoUčenje in #GEW2018.
   1. Po končanih aktivnostih nam lahko pošljete novico in fotografije – objavili jih bomo na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – sporočilo za javnost

SLOGA – TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – vabilo

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – zloženka

Kaj so cilji tedna globalnega učenja?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje  in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva.

Kako lahko sodelujemo pri tednu globalnega učenja

Tema in aktivnost se lahko navezuje na številna širša področja, kot na primer:  lokalna in globalna neenakost in nepravičnost, stereotipi, medkulturna komunikacija, globalno državljanstvo, globalna odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, itd.

Oblike aktivnosti:
Okrogla miza, debatni maraton, gledališka predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z diskusijo itn.

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima izdelane delavnice prav za vas!

Namig za organizacijo dogodka:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, si oglejte aktivnosti šol preteklih let (link na poročilca in program) ali: