1335175603Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti.

Sodelujte pri aktivnostih tedna in organizirajte dogodek v vašem razredu, šoli ali lokalni skupnosti! Globalno učenje se prične v vašem lokalnem okolju!

Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji že enajsto leto potekal Teden globalnega učenja in SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakšno aktivnost.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Moj svet je odvisen od vseh nas«.
tgu MC naslovna 2017
25. septembra 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo nove globalne cilje, ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030. Cilji se imenujejo cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030), so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

 SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2017 – sporočilo za javnost

Kaj so cilji tedna globalnega učenja?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje  in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva.

Kako lahko sodelujemo pri tednu globalnega učenja

Tema in aktivnost se lahko navezuje na številna širša področja, kot na primer:  lokalna in globalna neenakost in nepravičnost, stereotipi, medkulturna komunikacija, globalno državljanstvo, globalna odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, itd.

Oblike aktivnosti:
Okrogla miza, debatni maraton, gledališka predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z diskusijo itn.

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima izdelane delavnice prav za vas!

Namig za organizacijo dogodka:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, si oglejte aktivnosti šol preteklih let (link na poročilca in program) ali: