Prispevki

Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju se bo ukvarjala “z vprašanji prihodnosti družbe”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo novinarsko konferenco, na kateri sta minister dr. Jernej Pikalo in dr. Jadran Lenarčič, vodja strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, predstavila kako bo potekalo delo skupine in strateške usmeritve. “Minister dr. Pikalo je poudaril, da bo tretja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju predvsem strateški dokument, po obsegu krajši od Bele knjige iz leta 2011, po vsebini pa takšen, da se bo ukvarjal z vprašanji prihodnosti družbe. »Izobraževalni sistem je generator prihodnosti in je tisti, kjer se družbene spremembe najbolj poznajo. Bela knjiga ne bo nacionalna kurikularna prenova. Slednja je korak, ki sledi,« je poudaril minister.”

Beri dalje