Prispevki

Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju se bo ukvarjala “z vprašanji prihodnosti družbe”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo novinarsko konferenco, na kateri sta minister dr. Jernej Pikalo in dr. Jadran Lenarčič, vodja strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, predstavila kako bo potekalo delo skupine in strateške usmeritve. “Minister dr. Pikalo je poudaril, da bo tretja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju predvsem strateški dokument, po obsegu krajši od Bele knjige iz leta 2011, po vsebini pa takšen, da se bo ukvarjal z vprašanji prihodnosti družbe. »Izobraževalni sistem je generator prihodnosti in je tisti, kjer se družbene spremembe najbolj poznajo. Bela knjiga ne bo nacionalna kurikularna prenova. Slednja je korak, ki sledi,« je poudaril minister.”

Beri dalje

Pobuda za umestitev globalnega učenja v Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju

Platforma SLOGA je 22. maja 2019 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslala pobudo, s katero pozivamo k umestitvi globalnega učenja v novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju.

Beri dalje

Posvet o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se začeli javni posveti o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja. Prvega posveta, ki se je zgodil v Ljubljani v petek, 29. marca 2019, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih … Posveta se je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA.

Beri dalje

Povabilo k sodelovanju pri pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo k pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t. i. Bele knjige), saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bodo med drugim organizirali širše javne razprave in obenem oblikovali ožje delovne skupine, ki bodo pomembno doprinesle k vsebini razprav in oblikovanju izhodišč o ureditvi področja vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih. Nevladne organizacije vabijo k sodelovanju. Beri dalje