tuditi_logo_small

Skozi oči drugega; učiti se brati svet_ Priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem.
Lynn Mario T.M. de Souza in Vanessa Andreotti. Humanitas, 2012.

Podoba Afrike in Afričanov v slovenskem šolskem sistemu
.
Studio 12, 2011.

Priročnik za uporabo Kodeksa o oblikovanju podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja.
Amy Skinner, SLOGA, 2010.

Media Handbook; Central European Journalists’ Guide to Reporting Development
People in Need (Czech Republic), European Journalism Centre (United Kingdom), 2010.

Je migracija grožnja ali priložnost?
Pogovor z Eyachewom Tefera iz Inštituta za afriške študije. Studio 12, 2008.

Medgeneracijski dialog
Pogovor s Terezo Novak, izvršno direktorico Slovenske Filantropije, združenja za promocijo prostovoljstva. Studio 12, 2008.

Country overview on intercultural and democratic citizenship
Anna Lindh Foundation.

Sredozemlje; jaz in moja potovalka.
Humanitas, 2012.

Priročnik za globalno državljanstvo; tudi mene štejte zraven.
Humanitas, 2010.

Pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi.
Publikacija v okviru projekta TUDI JAZ. Društvo Focus, Društvo Humanitas, Društvo Afriški center, Ekvilib inštitut, Studio Poper, 2010.

Play it Fair! A Human Rights Education Toolkit for Children
Equitas – International Centre for Human Rights Education.

Poročila iz konferenc in drugih javnih dogodkov

National Identity in the Context of Global Citizenship; Central and South Eastern Europe and the EU Mediterranean Countries (Report).
Rene Suša in Barbara Vodopivec, SLOGA, 2011.

Zaključki seminarja “Study on the Experience and Actions of the Main European Actors in the field of DEAR”.
Evropska komisija, 2010.

Poročilo seminarja Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti.
Rene Suša, SLOGA, 2009.

Uradni dokumenti, priporočila, smernice

Development Education and Awareness Raising (DEAR) – Towards a European strategy
Cornelia Vutz. Library Briefing, Library of the European Parliament.

Smernice za globalno izobraževanje
North South Centre of the Council of Europe, 2008.

Raziskave

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji
Nina Arnuš, SLOGA, 2010.

»Study on the Experience and the Main European Actors Active in the Field of Development Education and Awareness Raising« (DEAR-Study).
Evropska komisija, 2010.

Global learning in schools; a review of what works
Max Hogg, Think Global, 2010.

Development Education and the School Curriculum in the European Union
Pete Davis, DEEEP, 2009.

Global Dimensions in Secondary Schools
Bourn Douglas in Frances Hunt, Development Education Research Centre.

Young People and International Development; Engagament and Learning
Bourn Douglas in Kate Brown, Development Education Research Centre.

Vloga mednarodnega prostovoljnega dela v konteksu učenja za globalno uravnoteženo sobivanje.
Zavod Voluntariat, 2008.

“Global Education Guidelines”.
Global Education Week Network v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope.

Global Education in Czech Republic.
The European Global Education Peer Review Process. GENE, 2008.

Video gradiva

Izobraževanje za razvoj: pogovor z Matejo Kraševec iz društva HUMANITAS. Studi 12, 2008. Studio 12, 2008.

Otroci brez spremstva: pogovor z Matejo trpin iz akcijske mreže za otrokove praviice SEECRAN. Studio 12, 2008.

Trgovina z ženskami in deklicami: pogovor z Nino Obran iz Društva Ključ, centra za boj proti trgovini z ljudmi. Studio 12, 2008.

Izzivi razvojnega sodelovanja (EU-AKP): kratki film o izzivih s katerimi se srečuje razvojno sodelovanje med EU in državami Afrike, Karibov in Pacifika. Studio 12, 2008.

Development Education and Awareness Raising (DEAR) – Towards a European strategy.
Cornelia Vutz. Library Briefing, Library of the European Parliament.

Smernice za globalno izobraževanje
North South Centre of the Council of Europe, 2008.

Globalno učenje v Sloveniji. Raziskava o globalnem učenju v slovenskih osnovnih in srednjih šolah.
Vodopivec, Nina in Maja Dolinar, 2012.

Kako vključevati globalno učenje v šole; Problemi in predlogi
Dolinar, Maja in dr. Nina Vodopivec, SLOGA, 2012.

How is global education perceived and implemented within two secondary schools in Slovenia?
Amy Skinner, 2012.

Izobraževanje za trajnostni razvoj. Slovenija. Poročilo raziskave.
Živa Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj, 2011.

Afrika v slovenskem šolskem sistemu
Društvo Afriški center, 2010.

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji
Nina Arnuš, SLOGA, 2010.

»Study on the Experience and the Main European Actors Active in the Field of Development Education and Awareness Raising« (DEAR-Study).
Evropska komisija, 2010.

Development Education and the School Curriculum in the European Union.
Pete Davis, DEEEP, 2009.

Global Dimensions in Secondary Schools
Bourn Douglas in Frances Hunt, Development Education Research Centre.

Young People and International Development; Engagament and Learning
Bourn Douglas in Kate Brown, Development Education Research Centre.

Global learning in schools: a review of what works.
Max Hogg, Think Global, 2010.

Vloga mednarodnega prostovoljnega dela v kontekstu učenja za globalno uravnoteženo sobivanje
Zavod Voluntariat, 2008.

Global Education Guidelines.
Global Education Week Network v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope.

Global Education in Czech Republic
The European Global Education Peer Review Process. GENE, 2008.

Strokovni posvet o razvojnem diskurzu: posnetek okrogle mize Slogine delovne skupine za globalno učenje. Studio 12, 2012.

Dobre prakse: snovna učinkovitost: promocijski spot za projekt Slovenija znižuje CO2. Umanotera, 2011.

Izobraževanje za razvoj: pogovor z Matejo Kraševec iz društva Humanitas. Studio 12, 2008.

Seminar za učitelje “Učenje in poučevanje globalnih vsebin” – januar 2013

Sobota, 19. januar 2013

Predkolonialna Afrika (Ibrahim Nouhoum – Mednarodni afriški forum)

Svetumet delavnica za globalno učenje  in povezava do knjige Cradle to cradle (Maja Rijavec – Svetumet)

Medkulturno učenje v praksi (Nina Arnuš – Humanitas)

Od multikulturnosti k medkulturnem dialogu: kulturne razlike in diskriminacija (Nina Vodopivec – Inštitut za novejšo zgodovino)

Evalvacija (Rene Suša – Društvo Humanitas)

Seminar za učitelje “Globalno učenje – Ključni principi in učinkovita šolska praksa” – avgust 2012

Ponedeljek, 27. avgust 2012

 Uvod v globalno učenje (Rene Suša – Društvo Humanitas)
Kaj je globalno učenje? Kakšne cilje in vrednote zasleduje? Katere teme naslavlja? Kako globalno učenje osmišlja že pridobljeno znanje?

Pravice in dolžnosti (Maja Planinc – UNICEF Slovenija)
Med delavnico se pogovarjamo o pomenu pravice kot take ter o tem, kako pri otrocih in mladih priučiti/vzgojiti čut odgovornosti za uresničevanje in upoštevanje pravic (tako pravic otrok kot pravic odraslih); pogovarjamo se o pomenu odgovornosti do samega sebe, do sovrstnikov, do ljudi in do sveta.

Virtualna voda (Rene Suša & Mateja Kraševec – Društvo Humanitas)
Voda ne predstavlja samo vir življenja, temveč je tudi temelj naše ekonomije. V delavnici preko različnih skupinskih nalog in iger spoznavamo pomen (virtualne) vode ter njeno vpetost v vse pore našega življenja. Raziskujemo tudi  kako varčevati z vodo na nevsakdanje, očem skrite načine.

Dostojanstvo človeka in revščina (Simona Kemperle – Amnesty International)
Delavnica se nanaša na kršenje človekovih pravic v povezavi z revščino in pregled konkretnih primerov. Na delavnici bomo dali poudarek predstavitvi novega priročnika na temo revščine in kršitve človekovih pravic, obenem bomo tudi predstavili participatorne metode in avdio vizualni material, ki go uporabljamo ob izvedbi delavnic.

Torek, 28. avgust 2012

Globalno učenje – naslednji koraki (Rene Suša – Društvo Humanitas)
Različni nivoji vpeljave globalnega učenja. Je globalno učenje lahko kontraproduktivno? Pasti globalnega učenja. Globalno učenje  – način odpiranja učnega prostora ali sredstvo manipulacije?

Kritični pregled otroške/mladinske literature (Max Zimani – Zavod Global)
Namen delavnice je udeležence senzibilizirati za prepoznanje knjig in drugih pripomočkov, ki so (ne)primerne za predstavljanje drugih kultur. Vzorčni primer predstavljajo knjige, ki govorijo o Afriki in njenih prebivalcih.  Udeleženci so po delavnici senzibilizirani za kvalitetno in inovativno medkulturno izobraževanje otrok. Dobijo konkretne primere pripomočkov, ki jih velikokrat uporabljamo za poučevanje o drugih kulturah in podani so številni primeri kvalitetnih pripomočkov.

Skozi oči drugega (Rene Suša & Mateja Kraševec – Društvo Humanitas)
Kadar govorimo o ključnih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo (odpravljanje revščine in neenakosti, razvojna in okoljska vprašanje, problematika (ne)izobraževanosti…), jih pogosto obravnavamo le iz lastne perspektive. Kaj o teh vprašanjih mislijo ljudje iz drugih družb in kultur – tistih, t.i. manj ‘razvitih’ oz. ‘v razvoju’? Kako odpreti prostor za njihova mnenja in kako spoznavati ozadje lastnih prepričanj in stališč? Na kakšne načine lahko razumemo pojme, kot so razvoj, izobraževanje, enakost, revščina?

Spolne in reproduktivne pravice(Mojca Žerovec in Dunja Obersnel – Slovenska filantropija)
Čeprav se seznanjenost s spolnimi in reproduktivnimi pravicami ter spolnim in reproduktivnim zdravjem danes v Sloveniji zdi neproblematična, praksa kaže, da je še zmeraj veliko mladostnic in mladostnikov nepoučenih in zmedenih, ko se srečujejo z dilemami kot so varna spolnost, zanositev, pravica do izbire, načrtovanja družine, ustreznega zdravstvenega varstva in kontracepcije, itd. Hkrati jim želimo tematiko predstaviti v globalnem kontekstu ter ozavestiti mlade o pomembnosti zagovorništva spolnih in reproduktivnih pravic v državah globalnega juga.

Sreda, 29. avgust 2012

Stran s predsodki in diskriminacijo (Tina Trdin in Lana Cvetič – Zavod Voluntariat)
Preko interaktivnih iger, dela v skupini in z delom na sebi se spoznavamo s pojmoma predsodek in diskriminacija, ju ozavestimo ter se z njima soočimo. Cilji delavnice so ozavestiti in zavedati se svoje osebne in kulturne identitete, prepoznati lastne predsodke, stereotipe in diskriminatorno obnašanje ter razvijati empatijo, kritično mišljenje in komunikacijske veščine. Delavnica vključuje kratek odmor.

Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti (Mojca Urh – Slovenska Karitas)
Skozi ustvarjalne, likovne, literarne ali interaktivne delavnice bodo učenci in dijaki spregovorili o tem kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča in kakšne so njihove posledice, še posebno v državah v razvoju. Vsak bo lahko razmislil o globalnem vplivu naših dejanj, kako lahko država in kot posameznik prispevamo k zmanjševanju le teh.

Življenjski krog izdelkov (Živo Gobbo – Društvo Focus)
Cilji delavnice so razumeti vpliv potrošniških odločitev na okolje, spoznati življenjski cikel predmetov vsakdanje rabe ter ovrednotiti vpliv lastnih potrošniških odločitev na okolje. V nadaljevanju razmišljamo o medsebojnem vplivanju, o pomenu dejanj in besed na ljudi in obratno. Aktivnost spodbuja h kritičnemu razmisleku o sebi, svojih dejanjih in vedenjskih lastnostih ter o vplivu le-teh na druge ljudi in obratno: da kritično presojajo dejanja in besede drugih.