NAJ knjiga Hiše svetov meseca maja je Tekoča moderna

Tekoča moderna je poleg naslova knjige tudi avtorjeva lastna skovanka, ki predstavlja njegov koncept v postmoderni dobi. Glavna ideja tekoče moderne je, da nič ni več trajno in stabilno – vse je tekoče. Tisto, kar je nespremenljivo, je le dejstvo, da se vse spreminja. V tem obdobju obstajajo številna protislovja, ki posameznika in družbo postavljajo […]

Spletna knjižnica DEEEP

V spletni knjižnici najdete vsebine s področja globalnega učenja, civilno družbenih organizacij, razvoja in socialne pravičnosti.

Hrvaška platforma CROSOL organizirala prvi nacionalni seminar o globalnem učenju

Na seminarju so z različnimi deležniki (predstavniki učiteljev, področnih raziskovalcev, Ministrstva za šolstvo, Ministrstva za zunanje zadeve in nevladnih organizacij) preučevali možnosti vpeljave koncepta globalnega učenja v šolske kurikule.

Na Kulturnem bazarju o evropskem letu za razvoj 2015

Predstavnici Sveta platforme SLOGA sta se udeležili tudi sklepne prireditve Kulturnega bazarja, kot osrednjega dogodka evropskega leta za razvoj 2015 na področju kulture. Začela se je s premiero skladbe “En svet” skupine slove’n’aid, v kateri se je posebej za to priložnost zbrala vrsta znanih slovenskih glasbenih ustvarjalcev (Alya, Andraž Hribar, Darja Švajger, Eva Boto, Eva […]

Seznami priporočene literature, filmov in uprizoritvene umetnosti o ELR2015

Na seznamu najdete: 1. izborom kakovostne leposlovne in poučne literature za otroke in mladino, povezane s tematiko evropskega leta za razvoj, ki jo lahko najdemo v slovenskih splošnih knjižnicah; 2. izborom dramskih, lutkovnih in plesnih predstav, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj; 3. izborom filmov, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj. Seznam najdete […]