KAJ JE GLOBALNO UČENJE?

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.

Še kaj…

Knjiga Transformative Learning Journeys

Na poti transformativnega učenja

Bridge 47 je z intenzivnimi tečaji Transformative Learning Journey…

Virtualno hitro mreženje Bridge 47

Bi se rada srečala z drugimi člani mreže Bridge 47, ki so…

O učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo

Vas zanimajo problematika migracij ter izzivi vključujoče večkulturne…

Teden globalnega učenja

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni …

Več…

Kodeks o javnih podobah in sporočilih

Namen kodeksa je opredeliti področje delovanja, znotraj katerega organizacije oblikujejo in izvršujejo svojo komunikacijsko vsebino. Kodeks je sestavljen iz vodilnih načel, ki članom organizacije pomagajo pri posredovanju programov in vrednot v javnost na skladen in uravnotežen način.

Več…